Logo regioalkmaarmagazine.nl
(Foto: Aangeleverd)

Participatie van ondernemers is noodzaak

Ondernemers ondernemen, overheden maken beleid en toetsen dat en de samenleving moet gediend worden. Zo lijkt de wereld eenvoudig in elkaar te steken. Als de overheid een doelstelling voor duurzaam formuleert, dan is het voor een groot deel het bedrijfsleven dat het moet dóen. Duizend zonnepanelen op één distributiecentrum tikken in één klap harder aan dan tweehonderd huizen met vijf panelen.

En waarom dan niet in een vroeg stadium met die ondernemingen om de tafel? Het zijn ook de ondernemingen die de panelen plaatsen en die de expertise hebben over wat wel werkt en wat niet. Gelukkig wordt in en om Alkmaar vaak gewerkt via Energie Platform Alkmaar (EPA), een dochter van Ondernemend Regio Alkmaar, zodat doel en realisatie vlak bij elkaar liggen.

Belangenbehartiging voor ondernemingen en bedrijventerreinen is dus ervoor zorgen dat zich een werkbaar, gunstig economisch ondernemersklimaat vormt, waarbij de overheid in een vroeg stadium het bedrijfsleven betrekt. Dat geldt voor wegen en bereikbaarheid: het gemiddelde transportbedrijf heeft elke dag heel wat meer verplaatsingen dan een stadhuis, is steeds op de weg en ziet elk moment de knelpunten en de verbeterpunten. Agrariërs weten hoe verantwoord en intensief aan akkerbouw en veeteelt gedaan kan worden. Gezond en voldoende voedsel voor iedereen en een export van € 95 miljard per jaar. IT-bedrijven signaleren als eerste de behoeftes aan netwerken, waar ze moeten komen en wat de juiste samenstelling is. Die kennis en ervaring is van belang bij het ontwikkelen van beleid. Dus vooral bij de beleidsvorming en niet pas achteraf.

Versnelling
Het is daarom van groot belang dat alle bestuurders en politici zich realiseren dat het bij de planvorming betrekken van ondernemers een versnelling van de vorming van beleid kan betekenen, tegen gunstigere kosten omdat de uitvoering direct meegewogen wordt. Het gebeurt nog steeds dat een aanbesteding geschreven wordt, die later veel duurder uitpakt omdat de praktijk er onvoldoende in betrokken is. Dan duurt het allemaal langer. De kosten liggen hoger en de teleurstelling voor de overheid als opdrachtgever en de inwoner vanwege de kosten en de ondernemer omdat hij tijd en menskracht verliest is onvermijdbaar. Als voorbeeld: de bereikbaarheid van de Regio staat onder druk, en dat zal alleen maar toenemen. Juist op dat soort momenten is hartstikke nodig om het bedrijfsleven uit te nodigen om de plannen samen te maken, waardoor de planvorming duidelijk kan verbeteren.

Dat is ook de reden waarom Ondernemend Alkmaar gesplitst is in de Stichting Ondernemend Regio Alkmaar (met de Bedrijfskringen Heerhugowaard en Langedijk) en de Vereniging Ondernemend Alkmaar. De Stichting beheert de inkomsten die de trouwe sponsors opbrengen (alles ongesubsidieerd!), het ondernemersnetwerk en doet projecten als TerraTechnica, EPA, PCMA die het bedrijfsleven en de maatschappij dienen. De Vereniging Ondernemend Alkmaar is de pure belangenbehartiger: aanwezig bij de politiek, bereikbaar voor bestuurders die zich willen informeren over wat nodig is om de Regio Alkmaar de boost te geven die hij verdient en die nu gegeven kan en moet worden. Twaalf bedrijvenverenigingen in Alkmaar zijn aangesloten, en dat worden er nog meer.

Directe contact
Dat vereist intensief en heel regelmatig contact tussen overheid en bedrijfsleven. Niet vanaf de zijlijn roepen, maar in direct contact met overheden om ervoor te zorgen dat de Regio Alkmaar zich steeds meer onderscheidt op het gebied van bouwen, bereikbaarheid, aantrekkelijkheid voor ondernemingen, inwoners en bezoekers. Want niet de overheid, maar al die prachtige winkels en gastvrije horeca maken dat ook bezoekers zich thuis voelen. Een plan smaakt niet naar een lekker tweede kopje koffie, een aangenaam terras en een glimlach van de serveerster wel!

Afbeelding
Meer berichten