Logo regioalkmaarmagazine.nl

Alkmaar verkozen tot MKB-vriendelijkste gemeente van Noord-Holland 2019

Alkmaar is door ondernemers uitgekozen tot MKB-vriendelijkste gemeente van Noord-Holland 2019. De verkiezing is het resultaat van onderzoek in opdracht van ondernemersorganisatie MKB-Nederland. De bij de verkiezing behorende prijs werd onlangs door MKB-Nederland aan de gemeente Alkmaar uitgereikt.  Burgemeester Piet Bruinooge en wethouder economische zaken Pieter Dijkman namen de plaquette met zichtbare trots in ontvangst. 

Doel van het onderzoek van MKB-Nederland is om gemeenten inzicht te geven in de mening van 'hun' ondernemers en de gemeenten te stimuleren om het lokale ondernemersklimaat te verbeteren. De opgestelde ranglijst van de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland, geeft aan wat de relatieve positie van iedere gemeente in Nederland is als het gaat om de kwaliteit van het ondernemersklimaat. De ranglijst zegt dus niet zozeer iets over de absolute prestaties van de afzonderlijke gemeenten, als wel over de prestaties in vergelijking met andere gemeenten.        

Geen zwakke punten

De 1e plaats van Alkmaar op de ranglijst is gebaseerd op de plaatsing op de vier verschillende aspecten van het vestigingsklimaat die zijn gemeten:
1.    De tevredenheid van de ondernemers over de eigen gemeente (3e plaats);
2.    Het imago van de gemeente bij ondernemers buiten de gemeente (2e plaats);
3.    De gemeentelijke communicatie en het gemeentelijke beleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf (4e plaats);
4.    De beleving van gemeentelijke lasten (prijs-kwaliteitsverhouding) (7e plaats);
Wethouder Pieter Dijkman is ingenomen met de uitverkiezing: ,,Dit is een mooie erkenning voor het goede vestigingsklimaat dat Alkmaar biedt. Waar ik blij mee ben is dat Alkmaar in vergelijking met de 43 andere gemeenten in Noord-Holland in ieder van de vier gemeten aspecten in de top 10 staat. Dat laat zien dat er geen echt zwakke punten in het vestigingsklimaat van Alkmaar zitten. Tegelijk kunnen we op onderdelen altijd nog verbeteren en dat beschouw ik als een mooie uitdaging voor de komende twee jaar. Want we willen natuurlijk óók bij de volgende verkiezing weer op nummer één staan!"

Tweejaarlijkse prijs
Het onderzoek is voor iedere gemeente in Nederland uitgevoerd. Totaal hebben meer dan 20.000 ondernemers verdeeld over 344 gemeenten medewerking verleend aan het onderzoek. In de provincie Noord-Holland werkten 2.674 ondernemers er aan mee. Het aantal afgenomen enquêtes per gemeente is onder andere afhankelijk van het aantal ondernemers in die gemeente. Er zijn drie categorieën gemeenten gehanteerd, namelijk klein, middelgroot en groot. Kleine gemeenten huisvesten minder dan 1.500 ondernemers, middelgrote gemeenten 1.500 tot 5.000 ondernemers en grote gemeenten meer dan 5.000 ondernemers. Bij kleine gemeenten zijn gemiddeld 26 enquêtes afgenomen, bij middelgrote gemeenten gemiddeld 54 en bij grote gemeenten gemiddeld 96 enquêtes.
De MKB-vriendelijkste gemeenteprijs is een initiatief van MKB-Nederland en dient als stimulans voor gemeenten om zich in te blijven spannen voor het midden- en kleinbedrijf en een optimaal ondernemingsklimaat te creëren. Elke twee jaar voeren Lexnova en MKB-Nederland het onderzoek uit. De plaats op de totale landelijke ranglijst van de gemeente Alkmaar is: 17 (van de 344 gemeenten). Aan het onderzoek namen 51 ondernemers in de gemeente Alkmaar deel.
 

Afbeelding
Meer berichten