Logo regioalkmaarmagazine.nl

Fusie Langedijk en Heerhugowaard Bundeling van krachten biedt meerwaarde voor ondernemers

[artikel 1] [invoegen foto loket voor inwoners]

De gemeente Langedijk en Heerhugowaard zitten momenteel in een fusietraject. Op 1 januari 2020 is ambtelijke samenwerking in één nieuwe werkorganisatie een feit. Ambtenaren van Langedijk en Heerhugowaard werken vanaf die datum samen voor twee gemeentebesturen. Door deze bundeling van krachten kunnen ook economische vraagstukken beter gezamenlijk worden opgepakt.

De afgelopen tijd is vanuit Economische Zaken in Langedijk gewerkt aan de Economische Visie. Deze is in juni 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. In de nieuwe Economische Visie is het volgende ambitieniveau opgenomen: 'In 2030 is Langedijk een ondernemend, aantrekkelijk en duurzaam onderdeel van een krachtige regio Alkmaar'. Agribusiness, bouw en leisure zijn de branches die volgens de Economische Visie de meeste kansen bieden op economische groei binnen sterke regionale clusters. De focus ligt nu op spoedige uitwerking van de visie. Ook omdat in de media de laatste tijd te lezen is, dat de economie mogelijk een mindere tijd staat te wachten. Om hierop goed te kunnen anticiperen, worden de komende tijd vanuit Economische Zaken de nader op te stellen beleidsnotities opgepakt. De ambitie is om gezamenlijk met het bedrijfsleven in Heerhugowaard en Langedijk vorm te geven aan de regionale economische opgaven.

Artikel 2

invoegen luchtfoto

Breekland volop in beweging!
Bedrijvenpark Breekland is volop in ontwikkeling.

Als een bezoeker op dit moment een rondje rijdt over het bedrijventerrein, lijkt er nog veel uitgeefbaar terrein te zijn. Maar achter de schermen gebeurt er van alles.

Het laatste jaar zijn veel opties genomen op kavels door het regionale bedrijfsleven. Ook wordt er volop gebouwd. Het bedrijf Innovfoam aan de Lorrie heeft zijn perceel verder uitgebreid met een opslagruimte en een nieuwe hangar. Bij PAT Europe aan de Praam is de uitbreiding opgeleverd. Op de hoek van Kantbeugel voltooit Microtherm een nieuw pand. En daarnaast zijn ook Veranda Bouw en 22Import gestart met de ontwikkeling van een nieuw eigen pand. Naar verwachting opent de buitendienst van de gemeente Langedijk in het najaar zijn deuren. Daarnaast liggen er diverse ontwikkelingen op de tekentafel. Veel gehoorde argumenten van de ondernemers, die zich hier willen vestigen: ,,Breekland geeft ons de mogelijkheid om dicht in de buurt te blijven van waar we zijn begonnen, het ligt op een mooie locatie, dichtbij ons personeel. Op Breekland kunnen we groeien en ook niet onbelangrijk; de prijzen op Breekland zijn concurrerend in de regio." Kortom, Breekland is een mooi bedrijvenpark, met volop ruimte voor ondernemerschap. Heeft u interesse, neem dan contact op met de gemeente Langedijk of kijk op www.breekland.nl.

artikel 3


Puzzelen aan herinrichting Havenplein

Zo'n zestig omwonenden en andere 'stakeholders' gingen half juni met elkaar in gesprek over de herinrichting van het Havenplein en de haven in Broek op Langedijk. Aan de hand van alle wensen en ideeën uit de eerste bijeenkomst had stedenbouwkundig bureau Urbis, dat in opdracht van de gemeente het ontwerp- en participatieproces begeleidt, drie inspiratiemodellen uitgewerkt. De deelnemers werd aan de hand van losse puzzelstukjes gevraagd om aan te geven, hoe zij het plein en de directe omgeving verder wilden vormgeven. Daarmee werden mensen zich bewust, dat niet alle puzzelstukjes in elkaar passen. Want als je kiest voor een plein zonder parkeren, moeten de auto's elders worden geparkeerd. Daardoor ontvouwden zich discussies over de plekken voor groen, recreëren en parkeren. Aan de hand van deze argumenten gaat bureau Urbis aan de slag om een 'voorkeursmodel' te maken. Dit model wordt in het najaar gepresenteerd. Dan gaat de gemeente met alle belanghebbenden in gesprek om zo de laatste puntjes op de i te zetten.

artikel 4

invoegen foto veiling


Forse groei toerisme in regio Holland boven Amsterdam

Cijfers van het CBS tonen een forse groei van het aantal overnachtingen in Noord-Holland in 2018. In Noord-Holland Noord zijn de overnachtingen naar schatting met 5,7 procent gegroeid. De groei is voor het grootste deel te danken aan buitenlandse gasten, vooral uit Duitsland, België en Engeland. De groei van het aantal overnachtingen is in onze regio beduidend hoger dan in andere delen van het land (gemiddeld 3,9 procent). Het totale aantal bezoekers (dus ook dagjesmensen) aan de regio bedroeg in 2018 655.000. Daarvan kwamen 200.000 uit Nederland en 455.000 uit het buitenland. De groei van het aantal bezoekers is met name te danken aan buitenlandse toeristen, die voor een groei van 7,4 procent zorgden. Het verbeterde aanbod in de regio, de kracht van Amsterdam, meer marketingactiviteiten en het gunstige economische klimaat zijn de stimulansen achter de groei.

artikel 5

Gemeente Langedijk is verhuisd

Gemeente Langedijk is 2 september verhuisd naar De Binding, Bosgroet 2, Zuid-Scharwoude. Het betreft onder andere over het college, bestuurssecretariaat en griffie. Ook de gemeenteraad vergadert voortaan in De Binding. De medewerkers Wmo en Jeugd & Gezin van de gemeente waren hier al gehuisvest. Inwoners kunnen hier voor alle dienstverlening van de gemeente terecht. De medewerkers van de beleidsafdelingen en ondersteunende afdelingen zijn sinds deze datum gehuisvest in het gemeentehuis van Heerhugowaard (Parelhof 1). Postadres en telefoonnummer blijven ongewijzigd.

Afbeelding
Meer berichten