Logo regioalkmaarmagazine.nl
Voorbeeld van bouwen in de bestaande stad. In het Stadshart begint M.J. de Nijs Projectontwikkeling B.V. begin 2020 met de bouw van 207 appartementen. Het gebouw krijgt een parkeergarage op straatniveau. Boven de parkeergarage wordt een groen binnenhof gerealiseerd. De 207 woningen zijn verdeeld ove
Voorbeeld van bouwen in de bestaande stad. In het Stadshart begint M.J. de Nijs Projectontwikkeling B.V. begin 2020 met de bouw van 207 appartementen. Het gebouw krijgt een parkeergarage op straatniveau. Boven de parkeergarage wordt een groen binnenhof gerealiseerd. De 207 woningen zijn verdeeld ove

Wonen in Heerhugowaard

In Heerhugowaard moet het aantrekkelijk wonen zijn voor iedereen. Het is belangrijk dat de gemeente beschikt over een divers aanbod aan woningen: betaalbare woningen voor jongeren, starters, ouderen en voldoende beschikbaarheid van woningen in de verschillende prijsklassen. Dit staat in het Raadsprogramma 2018-2022.

Nieuwbouw
De afgelopen vijf jaar zijn in Heerhugowaard circa 1.450 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Alle type woningen en prijsklassen zijn daarin vertegenwoordigd: sociale huurappartementen in De Bever, starterswoningen aan de Umbriëllaan in het Stationsgebied, eengezinswoningen (rijwoningen en twee-onder-een-kap) in Broekhorn en diverse woningtypen in De Draai en Heerhugowaard-Zuid.

De komende jaren worden er nog eens circa 3.600 woningen gebouwd, eveneens in alle woningtypen en prijsklassen. Die komen in de nieuwbouwwijken Broekhorn en De Draai en in de bestaande stad: het Stadshart, Centrumwaard, De Noord, Heemradenwijk en het Stationsgebied.

Toekomst
De gemeente ziet in Heerhugowaard mogelijkheden om daar bovenop nog een kleine vijf duizend woningen te bouwen. Hiervoor is een groot aantal binnenstedelijke mogelijkheden verkend, onder andere op locaties rondom het NS-station. Onlangs hebben zich zeven marktpartijen bij de gemeente gemeld met plannen voor woningbouw, werken en voorzieningen op evenzoveel locaties. Het zijn allemaal initiatieven waarvan de plannenmakers zeggen dat ze binnen vijf jaar kunnen worden gerealiseerd. Uit de plannen blijkt dat er de nodige huurappartementen voor diverse doelgroepen zullen worden gebouwd en daaraan is de komende tijd behoefte in Heerhugowaard en de regio. Het gaat het om verbouw van panden, sloop/nieuwbouw en nieuwbouw.

Monique Stam, projectwethouder Wonen en ook wethouder Duurzaamheid ziet grote kansen in de plannen: ,,Natuurlijk reageren ontwikkelaars met hun plannen op de grote krapte in de woningmarkt. Tegelijkertijd hebben pandeigenaren in het kader van de energietransitie een concrete opgave: vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Voldoet een pand dan niet aan de eisen, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze verplichting komt in het Bouwbesluit te staan. Deze duurzaamheidseis leidt tot kansen voor transformatie of sloop-nieuwbouw van verouderde incourante panden.''

En zij is blij dat Heerhugowaard nu woningbouwplannen heeft die vanuit ontwikkelaars zelf komen. ,,Veel gemeente maken zelf plannen voor wat ze willen en moeten dan afwachten of de markt daar op in wil gaan. Bij ons is het gelukkig net andersom. En ook allemaal in een straal van 1.200 meter van ons NS-station. De plannen moeten nog wel verder worden onderbouwd er moet met omwonenden worden overlegd en uiteindelijk heeft de raad het laatste woord, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.''

Infrastructuur
Met al die toekomstige ontwikkelingen (wonen, werken, studeren en verblijven) moet het Stationsgebied een veilige plek zijn voor de gebruikers én – buiten de trein – ook goed bereikbaar.

Een belangrijk project is de onderdoorgang van de Zuidtangent met het spoor. De gemeente betaalt die onderdoorgang zelf. Daarvoor is 24 miljoen euro gereserveerd. De provincie Noord-Holland draagt 5,7 miljoen euro bij aan het verbeteren van de verblijfskwaliteit en bereikbaarheid van het stationsgebied in Heerhugowaard. Heerhugowaard zou ook graag oplossingen zien voor het drukke vervolgtraject. Nu staat het verkeer tussen de Beverkoog en de kruising Zuidtangent in de spits vaak (nagenoeg) stil. Provincie Noord-Holland heeft de N242 inmiddels op de eigen agenda gezet om dat te onderzoeken. Wethouder Monique Stam: ,,Zo zie je dat de energie van ons allemaal in het Stationsgebied ook weer tot nieuwe initiatieven leidt.''

Afbeelding
Meer berichten