Logo regioalkmaarmagazine.nl
Voorzitter BKL, Cornelis de Geus
Voorzitter BKL, Cornelis de Geus ((Foto: aangeleverd))

'Wanproject loopt in de miljoenen'

De ambtelijke en later bestuurlijke fusie van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk, betekent dat de bedrijfskringen van diezelfde gemeenten elkaar nadrukkelijker moeten opzoeken. "En dat is goed", zegt Cornelis de Geus, voorzitter van de Bedrijfskring Langedijk. "Want alleen als onze belangenbehartiging goed georganiseerd, professioneler en daarmee sterker is, kunnen we echt wat betekenen voor onze leden. Schaalvergroting is noodzakelijker dan ooit."

De tijd is er wat De Geus betreft meer dan rijp voor. "Economische ontwikkelingen gaan op dit moment zo enorm hard, dat je met een te versnipperd bedrijfsleven het risico loopt buitenspel te worden gezet. Daarom moeten we snel van een vereniging op basis van 'liefdewerk oud papier' overschakelen naar een professionele en slagvaardige organisatie die op een volwaardige en gelijkwaardige manier de belangen van ondernemers kan behartigen. Als we moeten wachten op de lokale overheden of de provincie, laten we kostbare tijd liggen. Dat kunnen we ons niet veroorloven. In dat kader juich ik de oprichting van Ondernemend Regio Alkmaar, kortweg ORA enorm toe.''

Bedrijfsleven heeft het niet over grenzen

Vooruitlopend op de gemeentelijke fusie zijn verkennende gesprekken gestart met als doel de agenda's van beide organisaties zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. "Er ligt bijvoorbeeld een economische visie 2019-2029 van de gemeente Langedijk, maar die hebben wij als BKL nooit ondersteund. Daarom gaan we liever samen met de BKHHW en de nieuwe gemeente een nieuwe gezamenlijke visie opstellen met een uitvoeringsagenda die nodig is voor 'Langewaard', ik geef het beestje maar even een naam. Een eerste taakstelling is om voor 1 januari een helder gezamenlijk profiel op te stellen. We kunnen dan van daaruit verder werken aan een agenda waar we de komende twee jaar al mee in gesprek en vooral aan de slag kunnen gaan, omdat de ambtelijke fusie dan al een feit is. Ik ben er bovendien een voorstander van ook met de gemeente Alkmaar te praten en economische zaken af te stemmen. We zijn een krachtige regio en hoe sterker de samenwerking, hoe beter dat voor ons allemaal is.''

Leeghwaterbrug

Als voorbeeld voor de positie die onze regio momenteel blijkbaar aan de provinciale onderhandelingstafel heeft, noemt De Geus het totaal ontspoorde renovatieproject van de Leeghwaterbrug. "Zolang we nog te veel last hebben van neringnijd tussen de verschillende regio's ondermijnt dat onze kracht. Neem de Leeghwaterbrug. Je kunt toch niet zeggen dat onze economische belangen hier heel serieus worden genomen. Oud-gedeputeerde Elisabeth Post beloofde ons eind vorig jaar op de 'koolkist' tijdens een ondernemersbijeenkomst nog dat alles voor 1 september zou zijn opgelost. Inmiddels heeft ze haar politieke carrière bij de provincie verruild voor een baan bij Transport en Logistiek Nederland, maar rijden we nog steeds met z'n allen in een file over één brugdek. Als die brug in Amsterdam, Haarlem of in de buurt van Schiphol had gelegen, was die al lang en breed klaar geweest. De schade van dit wanproject voor onze regionale economie loopt in de miljoenen. Daarom is de opstap naar één sterke regio die met één mond spreekt namens het collectieven bedrijfsleven van levensbelang voor onze toekomst en vitaliteit. Want een gebrek aan eensgezindheid, maakt ons kwetsbaar en zorgt bij de provincie voor een verminderde aandacht. Vanuit een positief perspectief bekeken, kun je ook zeggen dat we een prominente rol en taak kunnen hebben in het verleggen van de economische groei van onder het Noordzeekanaal naar de regio daarboven. Daarvoor is het van essentieel belang dat we door professionalisering en schaalvergroting onze slagkracht verhogen.''

Lees meer op: www.bedrijfskringlangedijk.nl

Afbeelding
Meer berichten