Logo regioalkmaarmagazine.nl
Hans de Boer: "Rond PFAS is het een janboel."
Hans de Boer: "Rond PFAS is het een janboel." ((Foto: archief))

Hans de Boer: 'Rond PFAS is het een janboel'

Ondernemers zijn onder voorwaarden positief over het stikstofbeleid van het kabinet. Wel hebben zij nog heel veel vragen. Hoe snel gaan de maatregelen zorgen dat de vergunningverlening in het land weer op gang komt? En komt de zandwinning weer op gang? Dat is allemaal nog volstrekt onduidelijk.

Ronduit negatief zijn de ondernemers over het PFAS-beleid dat het kabinet recentelijk bekend heeft gemaakt. "Dit biedt geen soelaas op de korte termijn voor grondverzet en baggeraars. Er gebeurt feitelijk niks tot 1 december en wat daarna gebeurt, is ook nog onduidelijk. Terwijl steeds meer werk stilvalt door de nieuwe regels die gelden sinds 1 oktober", aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. De organisaties gaan met een aantal branches daarom een schadeclaim voorbereiden.

Janboel

"Het kabinet doet zijn best. Dat zien we ten aanzien van stikstof, maar de grote hamvraag daar is of alles snel genoeg gaat voor de bouw en infrasector en alle toeleverende sectoren. Daar hebben we twijfels over. Rond PFAS is het een janboel", aldus Hans de Boer van VNO-NCW. De Boer is blij met de drempelwaarde voor stikstof die er komt en waar VNO-NCW en MKB-Nederland steeds voor hebben gepleit. "Wel is de vraag hoe lang we moeten wachten voordat het werkelijk zo ver is, want het moet eerst nog door de Eerste en Tweede Kamer."

IJskoude sanering

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: "In onze achterban is veel boosheid over met name PFAS. Het is gewoon een ijskoude sanering die gaande is in bijvoorbeeld het grondverzet, en dan krijg je nu weer te horen dat het allemaal niet sneller kan, terwijl dat wel kan. Dit is ondernemers niet uit te leggen. Daarom gaan we met de branches die het treft een schadeclaim voorbereiden. Het is gewoon nadeelcompensatie."

In een uitgebreid crisisberaad stonden VNO-NCW en MKB-Nederland samen met zo'n 50 branches medio november stil bij het nieuwe maatregelenpakket van het kabinet dat bekend werd.

Afbeelding
Meer berichten