Logo regioalkmaarmagazine.nl
Renate Ooms en Occo Koedijker
Renate Ooms en Occo Koedijker ((Foto: VINCENT DE VRIES))

Renate Ooms van Huis van het Werk: 'Maak werkgevers en werknemers in NHN toekomstbestendig'

We moeten langer doorwerken en door de automatisering ontstaan tal van nieuwe banen en worden nieuwe skills verwacht van werknemers. Hoe houden we onszelf en de organisatie in dat veranderende decor fit en duurzaam inzetbaar, zowel fysiek als geestelijk? Met die vraag is Huis van het Werk aan de slag gegaan en ontwikkelde daarvoor het FIT-programma voor langer, leuker en gezonder werken.

Huis van het Werk is een zelfstandige stichting van 55 regionale werkgevers en goed voor zo'n 30.000 werknemers. De organisatie is opgericht om de samenwerking op de arbeidsmarkt tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven, de zogeheten triple helix, verder te verbeteren. Een gezamenlijke aanpak van de HR-uitdagingen binnen de regio is immers effectiever dan losse initiatieven.

Huis van het Werk is zowel strategisch als operationeel
In het begin ging het nog vooral over de strijd tegen de werkloosheid in de regio. Inmiddels is de arbeidsmarkt volledig veranderd en zijn thema's als mobiliteit, behoud van talent en duurzame inzetbaarheid leidend. ,,Zeker in onze startfase waren we een roepende in de woestijn en werden we nog niet serieus genomen'', zegt Renate Ooms, HRD Relatiemanager Huis van het Werk. ,,Nu is dat echt anders. We zitten met alle grote stakeholders aan tafel tot in politiek Den Haag aan toe en we worden gezien als een serieuze gesprekspartner en vertegenwoordiger van de NHN-werkgevers. Huis van het Werk is een HR-netwerkorganisatie die informeert, verbindt, inspireert en kennis deelt in de regio. Dit doen wij door het organiseren van bijeenkomsten, zoals Huis van het Werk Strategisch, Huis van het Werk Meet&Match en Huis van het Werk Workshops. Daarnaast informeren, inspireren en activeren wij omtrent HR-thema's, zoals Duurzame Inzetbaarheid. Huis van het Werk is er voor directie, HR-managers en HR-professionals, die ons overigens steeds beter weten te vinden, en zo verbinden wij de regio.''

Inhoud FIT. Langer, leuker en gezonder werken
Huis van het Werk heeft om werkgevers in NHN te ondersteunen in de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers het unieke FIT-programma opgezet. Dat is gebaseerd op het Huis van Werkvermogen, een model ontworpen door de Finse professor Juhani Ilmarinen. Renate: ,,Je kunt er niet meer omheen, onze werkomgeving verandert in ijltempo en daarom is duurzame inzetbaarheid van werknemers een hoge prioriteit voor ons. Want elk jaar dat je daar niks aan doet, wordt het alleen maar minder. Maak werknemers toekomstbestendig door hun kennis en ontwikkeling up to date te houden en je als bedrijf in alle relevante achtergronden van je werknemers te verdiepen en daarop actie te ondernemen. Dat is precies waar dit programma in voorziet. Het huis – oftewel het werkvermogen- telt vijf verdiepingen; Gezondheid, Competenties, Normen en Waarden, Werk en Omgevingsfactoren. Een verzwakking of versterking van de individuele verdiepingen hebben, net als bij een echt huis, consequenties voor de sterkte van de gehele structuur. Ofwel, het werkvermogen neemt af of toe.''

,,Het Huis van Werkvermogen laat tevens zien dat niet alleen interne, maar ook externe factoren het werkvermogen van iemand beïnvloeden'', vult bestuursvoorzitter Occo Koedijker aan. ,,Je familie, vrienden, bekenden of de maatschappij in het algemeen heeft invloed op je gemoedstoestand. Stel dat iemand schulden heeft en elke dag thuis een brief van de deurwaarder op de mat heeft liggen. Die gaat echt minder lekker naar zijn of haar werk. Of stel dat het proces op de afdeling meer gedigitaliseerd wordt waarbij andere competenties nodig zijn. Het zijn allemaal factoren die bepalend zijn voor het welbevinden van een werknemer, voor zijn inzetbaarheid en productiviteit. Omdat we met alle elementen rekening houden, vormt het programma een sterke samenhang waarin mentaal en fysiek in een goede balans met elkaar zijn verweven.''

5 stappen om FIT te activeren
Op dit moment is de eerste organisatie met het FIT-programma gestart: Turien & Co. Assuradeuren uit Alkmaar en zijn er 4 andere organisaties in de voorbereidende fase. FIT is mogelijk dankzij een gezamenlijke subsidieaanvraag van Gemeente Alkmaar, RPAnhn en Huis van het Werk bij het Europees Sociaal Fonds. Dit betekent voor NHN-werkgevers dat bij deelname 50 procent van de kosten worden vergoed.

,,Het FIT-programma bestaat uit 5 stappen; voorbereiden, meten, analyseren, interventies en evalueren. De start van het programma bestaat uit een interne campagne om draagvlak te creëren bij directie, OR en HR. Dat is het belangrijkste onderdeel van het proces'', zegt Renate. ,,Het is zelfs essentieel voor het succes van de vervolgstappen.

Voor de meetfase wordt de Werkvermogenscan uitgezet; een online vragenlijst voor werknemers. Alle informatie leidt tot een nulmeting van de gehele organisatie. Daaruit blijkt waar het al goed gaat, maar het laat tevens zien waar geïnvesteerd kan worden om het rendement te verhogen, zowel individueel als op bedrijfsniveau. Aan welke knoppen moet je draaien om bepaalde zaken te verbeteren? Wordt werkdruk bijvoorbeeld veroorzaakt door te veel opdrachten, door cultuur of onkunde. Een bedrijf kan zo haar rendement op alle fronten verbeteren.''

Na de nulmeting volgt het formuleren van de doelstellingen op basis waarvan de juiste interventies kunnen worden uitgerold. Occo: ,,Er zijn 14 partijen als HR-leverancier aan het programma verbonden om de interventies te realiseren. Dat zijn bijvoorbeeld trainers, maar ook budgetcoaches. We weten immers niet op voorhand waar de accenten liggen en wat er uit de Werkvermogenscan rolt. Daarom hebben we alle denkbare expertises beschikbaar. Binnen 12 maanden na de nulmeting en de start van de interventies, volgt de 1-meting, zodat we met dit programma heel concreet de effecten van de ingezette acties kunnen meten.''

Regionale barometer
,,Als straks 15 bedrijven het FIT-programma hebben geactiveerd en we de data hebben van 15 nulmetingen en 15 1-metingen, levert dat een schat aan informatie op", zeg Occo. "Noem het een regionale barometer waarmee we voor anderen de leercurve kunnen verkorten, een mooie meerwaarde. Bovendien geven we hier subsidiegeld uit aan mensen die nú aan het werk zijn en die daardoor actief in het arbeidsproces kunnen blijven staan. Dus het FIT-programma zorgt ervoor dat mensen in balans en duurzaam inzetbaar zijn en zo hun productiviteit behouden en zelf kunnen groeien. En dan komt toch weer die aloude wijsheid van Confucius bij me boven drijven: "Als werken je hobby is, hoef je nooit meer te werken". Dus door goed toegerust en ontwikkeld te zijn, wordt het werken ook leuker en haak je minder snel af. Leuker werken maakt je ook fitter. FIT met een juiste balans tussen mentaal en fysiek.''

kader:

Huis van het Werk Strategisch
Op 28 november hield Huis van het Werk een bijeenkomst met als thema People Analytics met sprekers als TATA STEEL, PWC, POSTNL, ROBIDUS en CONO Kaasmakers. Met dit thema vraagt Huis van het Werk aandacht voor het genereren en gebruiken van HR-data om daarmee de organisatie inzicht te geven en voorspellingen te kunnen doen. Occo: ,,Dat kan gaan over bijvoorbeeld tekorten of bepaalde kennis die je nodig hebt. Over diversiteit en of je het maximale uit je afdelingen haalt. Over waar het moment zit dat mensen afhaken in het selectieproces. Dus door data te gebruiken komen we veel aan de weet en kunnen we onder meer talentenprogramma's samenstellen. We doen nu nog weinig aan het genereren en analyseren van data en dat is een richting waar we meer gebruik van kunnen maken. Want we willen naar skills-ervaring en betere profielen van mensen, zodat je een nauwgezettere match kunt maken met bedrijven. Je kunt anticiperen wie uiteindelijk het beste bij je past, op korte en lange termijn. Wellicht voor het gemiddelde mkb wat ver van je bed, maar we hoeven het mkb niet naar het Shell-niveau te trekken, we kunnen wel leren, kennis delen en bewustwording creëren. Dat is waar Huis van het Werk voor staat."

Afbeelding
Meer berichten