Logo regioalkmaarmagazine.nl
Paul Beelen
Paul Beelen ((Foto: Erik Boschman))

GP Groot zet ruim in op gezondheid medewerkers

Er zijn maar weinig bedrijven in de regio waar de handen zowel uit de mouwen gaan als op het toetsenbord. Bij GP Groot, met ruim 950 medewerkers in meer dan 100 verschillende functies, is dat een kenmerkende kracht van de organisatie. Maar als je al die verschillende mensen wilt begeleiden op gezondheid, dan is dat juist door die veelzijdigheid best een uitdaging. Hoe houd je een chauffeur fit en tevreden, maar ook iemand die hele dag op kantoor zit? GP Groot is die uitdaging aangegaan.

Op Vlieland wonen iets meer dan 1.000 mensen. Bij GP Groot werken er bijna 1.000. Als we de tv-serie van Dokter Deen mogen geloven, gebeurt op dat sprookjesachtige Waddeneiland elke dag wel wat. En dat is bij het veelzijdige Noord-Hollandse bedrijf niet anders. ,,Dat is zeker zo'', lacht Paul Beelen, HR-manager. ,,We zijn een klein dorp waar je van alles meemaakt. Het is een afspiegeling van onze maatschappij. Dat betekent dat we oog moeten hebben voor alle zaken die op, maar ook buiten het werk spelen. Je zou gemakkelijk kunnen denken dat bij ons de meeste aandacht uitgaat naar de fysieke ongemakken die dit werk met zich meebrengt, maar neem van mij aan; elke functie heeft zo zijn eigen risico's. Mensen willen hun werk hier erg graag goed doen, nee zeggen doen 'GP-ers' niet graag. Dan zegt je lichaam misschien wel ja, maar je geest kan gaan sputteren. Kortom, alles passeert hier de revue. En vergeet niet dat de scheidslijn tussen privé en zakelijk steeds dunner wordt. Even een e-mail beantwoorden op zaterdag, het is aan de orde van de dag. Maar het is niet altijd goed om 24 uur aan het werk te zijn of eraan te denken. Daar moeten we goed op letten. Dus zetten we ruim in op de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van al onze medewerkers, zowel op het fysieke als mentale vlak. We hebben immers als werkgever de verantwoordelijkheid om voor onze mensen te zorgen, zodat ze ook na hun pensioen nog vol van het leven kunnen genieten.''

Diversiteit
Naast inzicht in de gezondheid van haar medewerkers wil GP Groot tevens meer vat krijgen op verzuim en uitstroom binnen de organisatie. ,,Om de dag start hier een nieuwe medewerker'', vervolgt Paul. ,,In anderhalf jaar tijd zijn we met 150 man gegroeid en dat ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Maar er is ook uitstroom. Dit wil je beheersbaar maken. Daarom letten we er extra goed op of iemand op de juiste plek zit en dus effectief zijn werk kan doen. Verder kijken we goed naar diversiteit. De verhouding mannen/vrouwen is nu 75 om 25 procent. Dat kan beter. Bovendien biedt het mogelijkheden om het personeelstekort, wat er nog steeds is, aan te pakken. Het is een interessant deel van de arbeidsmarkt dat we graag willen benutten.''

West-Friese cultuur
Paul Beelen is nu ruim een jaar op weg om de organisatie klaar te stomen voor het beleid voor duurzame inzetbaarheid. ,,De openheid, behoefte en interesse zijn er zeker, maar er is ook een cultuur. Bij ons werken veel mensen uit West-Friesland en daar is praten over dit soort zaken geen vanzelfsprekendheid. Men vindt gezondheid een persoonlijke aangelegenheid. Dat is van mij en daar heeft de werkgever niks mee te maken. Toch is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om het gesprek op gang te helpen, moet je er een opening worden gevonden. Daarom is het zaak het thema gezondheid zorgvuldig te agenderen. Dat doen we onder meer door het er binnen de organisatie veel over te hebben. Bovendien hebben we de collega's gevraagd een inzetbaarheidscheck in te vullen, zodat we inzicht hebben gekregen in wat mensen belangrijk vinden en wat er zoals speelt op de werkvloer. Zo creëren we stap voor stap een basis waarop we het besef voor mentale en fysieke gezondheid kunnen laten groeien.''

Verzuimcarrousel
De wijze waarop GP Groot aandacht vraagt voor gezondheid bestaat in deze fase uit het aanbieden van tal van activiteiten, zoals GP Gezonddagen, waarbij de nadruk ligt op gezond eten en koken, mini-workshops over mentale fitheid, een stresstest, stoelmassages en gezamenlijke sportactiviteiten. ,,Volgens mij doen we het goed en staan we voor mijn gevoel ruim boven het gemiddelde'', meent Paul. ,,We bieden uitgebreide mogelijkheden, van fysiek tot mentaal, en daar is veel animo voor.. Je merkt dat dit een positieve weerslag heeft. Ook als mensen niet meedoen, vinden ze het goed dat het bedrijf dit organiseert en dat straalt weer af op het imago van ons bedrijf. Daarnaast hebben we de verzuimcarrousel geïntroduceerd. Hiermee wijzen we onze medewerkers op de aanwezigheid van interne en externe experts. We stellen mensen daarmee in de gelegenheid zelf contact te zoeken met een zorgverlener of adviseur waar op dat moment behoefte aan is. Dat kan natuurlijk de bedrijfsarts zijn, maar ook een fysiotherapeut, psycholoog, diëtist, kinesioloog, budgetcoach of een vertrouwenspersoon. Er gebeurt dus al best veel. Een volgende stap kan zijn dat we proactief zaken gaan aanpakken. Daar is af en toe al wel sprake van. Dan zetten we in overleg gericht coaching en begeleiding in. Maar structureel is dit nog niet.''

Huis van het Werk
Als lid van Huis van het Werk zou het denkbaar zijn dat GP Groot aansluit bij het FIT-programma. Wat Paul Beelen betreft, is dat nog geen vanzelfsprekendheid. ,,Laat ik voorop stellen dat ik zeer enthousiast ben over het programma, de aanpak en vooral de verbinding tussen de onderdelen. Maar we zijn al bezig en het lijkt ons op dit moment niet verstandig om verschillende programma's door elkaar te laten lopen. Wel interessant is de kennis die er is en daar zouden we bijvoorbeeld in een vervolgtraject, wanneer je meer proactief wilt gaan sturen, gebruik van kunnen maken. In dat kader is Huis van het Werk Strategisch met als thema People Analytics interessant. Immers, hoe beter je iemand in beeld hebt, hoe beter je ervoor kunt zorgen dat hij of zij prettig werkt, zich happy voelt op de juiste plek binnen het bedrijf en daardoor zijn functie optimaal kan uitoefenen. Dat is zeker de wens als we naar de toekomst kijken.''

Afbeelding
Meer berichten