Logo regioalkmaarmagazine.nl
(Foto: )

Fuprof: doordacht duurzaam

Fuprof-oprichter en eigenaar Maik Passchier is naast bedrijfs- en veiligheidskundige tevens werkplekdeskundige. Die combinatie van kwaliteiten maakt hem de aangewezen persoon als sparringpartner op het gebied van Arbo en Milieu, met daarnaast een specialisatie voor het hoogwaardig inrichten van kantoren en werkplekken. 'Met deze combinatie realiseren wij zowel fysieke, organisatorische als menselijke duurzaamheid'.

De bevlogen Alkmaarse ondernemer belandde na zijn studie HTS-bedrijfskunde al snel in de arbo- en milieuwereld. ,,Die eerste werkzame jaren waren zeer leerzaam, met name op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu." Binnen dit vrij brede gebied ontwikkelde Maik steeds meer vakkennis en enthousiasme, wat hem deed besluiten voor zichzelf te beginnen. ,,Vanuit die Risico Inventarisaties & Evaluaties (RI&E) kwamen de nodige werkplekonderzoeken voort, alsook daarmee samenhangende verzoeken om ergonomische producten als toetsenborden, stoelen en bureaus. Hieruit is Ergowebshop ontstaan.Toch bleek ook advieswerk continu een rode draad, zodoende is de stap doorgemaakt om ook complete project- en werkomgevingen in te gaan richten.

Duurzaam
Inmiddels is Fuprof in staat om kantoren van vloer tot plafond in te richten waarbij een breed scala aan onderwerpen wordt meegewogen in de ontwikkeling van de ruimte. Denk hierbij niet alleen aan goede stoelen of bureaus, maar ook aan bijvoorbeeld klimaat, geluid en werkbeleving. ,,Ik doe dat het liefst met een duurzame twist. Een bewuste keus in materiaal dat je gebruikt is daarbij belangrijk. Op het moment dat de ruimte goed ingericht is, ervaren medewerkers dat en zullen zij met meer plezier aan het werk zijn. Ook dat is duurzaamheid", legt Maik vol bezieling uit. ,,Het voelt goed om zowel met techniek als met mensen bezig te zijn. Mijn uitdaging is dan ook vooral, om voor hen verbeteringen op de werkvloer door te voeren. Dat vereist expertise op zowel het menselijke als technische vlak, met daarbij uiteraard altijd een bedrijfsmatige blik."

Toegevoegde waarde
De meerwaarde die Fuprof organisaties biedt, is werknemers middels betrouwbare expertise en, als het even kan, zonder al te ingrijpende aanpassingen een veel betere werkhouding/werkplek mee te geven. Met als gevolg een aanzienlijke vermindering van fysieke en mentale klachten als stress. Dat genereert tevens een substantiële vermindering van het ziekteverzuim. ,,Voor alle betrokkenen betekent dit een lucratieve investering. Doordat ik één-op-één aandacht geef, voelen mensen zich gehoord. Alleen dat heeft vaak al een positief effect op de werkhouding van de medewerkers."

Vertrouwen
Wie Fuprof inschakelt, krijgt iemand over de vloer die vakkundig meedenkt over slimme en duurzame oplossingen op arbo- en milieugebied. ,,Ik kan de juiste producten leveren en geef desgewenst meerdere exemplaren op zicht. Dat geeft een stuk wederzijds vertrouwen." Maatwerk is met dit alles bij Fuprof het toverwoord. ,,Vanuit mijn achtergrond kijk ik naar de technische én menselijke aspecten, en dat door de bril van de veiligheidsman. Belangrijk is dat naast een contente directeur met name de medewerkers tevreden en vooral gezond zijn. Zij vormen immers het kapitaal van de onderneming. Wie goed zorgt voor personeelsleden, kan erop rekenen dat zij goed voor de klanten zijn."

Sparringpartner
Aan tafel met leidinggevenden en directeuren is Maik voor hen sparringpartner. ,,Het is de kunst om samen de juiste route te kiezen. De ondernemer kent zijn of haar bedrijf en vakgebied. Ik ben bedreven in mijn vakgebied. Op die manier kunnen wij elkaar versterken. Veel ondernemers zien arbo en milieu als een last; ik maak er een lust van. Feitelijk ontzorg ik organisaties." Arbo en milieu gaan veelal letterlijk hand in hand. In het drie-P-model Planet, People en Profit van het maatschappelijk ondernemen (MVO) zijn het in elkaar overlopende schakels.

,,Wat ik telkens merk, is dat mijn handelswijze de motivatie op de werkvloer met sprongen omhoog stuwt. De werkgever betaalt mij, maar ik ben er voor de werknemer zijn veiligheid en gezondheid. Dat is uiteindelijk weer goed voor de werkgever. De investeringen lonen ontzettend."

Fuprof Door & Doordacht en Ergowebshop.nl

Berenkoog 35
1822 BH Alkmaar
T: 072-7600 100
E: info@ergowebshop.nl
I: https://ergowebshop.nl

Afbeelding
Meer berichten