Logo regioalkmaarmagazine.nl
(Foto: vincentdevriesfoto.nl)

Breng nieuwe kwaliteit in de 'uitloopgebieden' van de stad

Breng nieuwe kwaliteit in delen van de stad waar anders leegstand of verloedering kan ontstaan. Dat is de boodschap van Sander Caldenhove, Adviseur Commercieel Vastgoed bij Kuijs Reinder Kakes in Alkmaar. In Alkmaar zijn daarvan de eerste voorbeelden zichtbaar. De Laat wordt van 100 procent winkelstraat, een hybride straat waar wonen en winkelen straks hand in hand gaan.

De consument koopt steeds vaker online en daardoor is de afname van het aantal fysieke winkels een landelijke trend. Winkelgebieden worden compacter en aan de randen treedt daardoor vaker leegstand en onverhuurbaarheid op. Dit is ook in Alkmaar aan de orde. ,,Op dit moment staan er bijvoorbeeld in het oostelijke gedeelte van de zo'n 27 winkelpanden te koop of te huur. Deze panden worden hoogstwaarschijnlijk niet meer structureel ingevuld met een winkelactiviteit. Gevolgen zijn faillissementen, leegstand en daarmee een achteruitgang van de kwaliteit van een straat'', zegt Sander Caldenhove. ,,Daarom moeten we flexibeler worden. We kunnen wel vast blijven houden aan het bestemmingsplan, maar met enige versoepeling, waar dat kan, kunnen we delen van de stad weer aantrekkelijk en gezonder maken.''

Campingshop Roobeek
Het Alkmaarse bedrijf PRO6 VASTGOED heeft onlangs op de Laat de twee voormalige winkels van Campingshop Roobeek gekocht. Hier worden 7 appartementen gerealiseerd, waarvan een atelierwoning op de begane grond. PRO6 VASTGOED ontwikkelt én ontwerpt binnenstedelijke vastgoedprojecten, hoofdzakelijk woningen, zowel nieuwbouw als transformatie. Ze waren al eerder in de binnenstad actief op bijvoorbeeld de Molenbuurt en het voormalige Harmonie-terrein. Sander: ,,Het gemeenteraadslid Gosse Postma maakt zich hard voor deze vormen van herbestemming. Hij heeft zelf een zaak aan de Laat en weet dus goed wat er gaande is. Hij pleit voor flexibiliteit vanuit de gemeente en ik ben het met hem eens. Het is geen simpele casus, want niet elke winkel is gemakkelijk te transformeren naar een woning. Maar het is goed dat de beweging in gang is gezet. Laat het maar een organisch proces zijn waar de overheid en vastgoedondernemers samen kijken naar de mogelijkheden. Het doel is duidelijk, door sommige commerciële functies te veranderen in woonfuncties beantwoorden we een groeiende behoefte aan wonen en verhogen we het niveau van de uitloopgebieden van onze stad. Nu is het de Laat, maar zo kun je eveneens kijken naar Overstad.''

Kantorenmarkt

Wanneer we kijken naar deze verandering in winkelgebieden, komt eveneens de vraag op of deze beweging ook zichtbaar is op de kantorenmarkt. ,,Laat ik beginnen met het schetsen van het algemene beeld. De behoefte aan woningen in Noord-Holland is overal, met uitzondering van Den Helder, groot. Rond de steden Zaanstad, Haarlem en Amsterdam is daarbij de behoefte aan bedrijfsruimte eveneens groot. Dat levert echter geen enorme overloop op van bedrijven die hun heil in de regio Alkmaar zoeken. Het jaarlijkse totaalaanbod van bedrijfsruimten ligt hier iets boven de 40.000 m2, terwijl de jaarlijkse opname circa 17.000 m2 is. Dat is al een tijdje zo en moet je zien als een stoelendans. Dus er gaat niet elk jaar 17.000 m2 van het totaalaanbod af. Het blijft min of meer gelijk. De bedrijvigheid neemt wel wat toe. Dat is in een hoogconjunctuur altijd zo, omdat meer mensen besluiten om voor zichzelf te beginnen. In dat beeld past eveneens de toename van ondernemers die een kantoorpand kopen. Met name bij kantoorgebruikers in de zakelijke dienstverlening zien we een toename van kooptransacties. Er wordt weer geld verdiend en op de bank levert dat niets op, dus is het hebben van zakelijk vastgoed een betere pensioenvoorziening. Dan terug naar de vraag. Het aanbod van zakelijk onroerend goed is dus groot, maar sluit niet overal goed aan op de vraag. Er zijn bedrijventerreinen met hoogwaardige kantoren, zoals de Comeniusstraat. Maar er zijn ook gebieden waar de kwaliteit achterblijft. Neem het noordelijke deel van het gebied rond de Viaanse Molen. Je zou hier goed aan functievermenging kunnen denken, waar wonen en werken wordt gecombineerd. Daar hebben we de lokale overheid bij nodig om dat in beweging te zetten en die hebben uitgesproken dat ze daar voor open staan. Dan kun je nieuwe leefbaarheid brengen die van belang is voor de hele stad. De behoefte aan appartementen zal tot 2030 blijven stijgen. Projecten elders in de stad, waar kantoren werden getransformeerd naar appartementen, tonen aan dat dit haalbaar is. En die ruimte is er op tal van andere plaatsen, en dan denk ik bijvoorbeeld aan de kanaalontwikkeling. In het totale aanbod van bedrijfsruimte zitten heel wat panden die al jaren niet worden verhuurd. Dat biedt kansen.''

Scope verbreden
Wat Sander betreft is de boodschap voor de komende jaren helder: verbeter de kwaliteit van gebieden waar die nu laag is door functievermenging toe te staan, zoals dat nu gebeurt op de Laat. ,,Dat is positief nieuws. We kunnen zo op een andere manier naar de stad te kijken en onze scope verbreden. Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan dit verhaal en concrete voorbeelden zullen zich aandienen. De vraag naar woningen zal blijven en er liggen goede mogelijkheden midden in het verstedelijkte gebied. Precies daar waar mensen graag willen wonen.''

kader:

Vraag naar kwaliteit
In tegenstelling tot wat er in de regio Alkmaar speelt, lopen op de Nederlandse kantorenmarkt de tekorten verder op. Ten opzichte van een jaar eerder is het totale aanbod met 17 procent afgenomen. Het opnamevolume is met ruim een tiende afgenomen ten aanzien van het eerste half jaar van 2018. De terugval van de opname vindt voornamelijk plaats in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Naast de kwantitatieve behoefte is een duidelijke vraag zichtbaar naar meer kwalitatieve kantoorruimte. De sterkste aanboddaling vindt plaats in Amsterdam, waar bijna een kwart minder kantooroppervlakte wordt aangeboden. Meer weten over de ontwikkelingen op de kantorenmarkt, download dan via www.krk.nl de laatste editie van Sprekende Cijfers over de ontwikkelingen op de kantorenmarkt 2019.

Afbeelding
Meer berichten