Logo regioalkmaarmagazine.nl

LANGEDIJK EN HEERHUGOWAARD MAKEN NIEUWE DETAILHANDELSVISIE

[invoegen foto bustour]

DETAILHANDELSVISIE LANGEDIJK EN HEERHUGOWAARD MOET INSPELEN OP VERANDEREND KOOPGEDRAG

De dynamiek in de detailhandelssector is groot. Ontwikkelingen zoals online winkelen, nieuwe winkelconcepten en het veranderende winkelgedrag van consumenten zorgen ervoor dat er keuzes gemaakt moeten worden. Een visie op de winkelgebieden in Langedijk en Heerhugowaard kan daarbij helpen.

Naast detailhandel zal de detailhandelsvisie ook aandacht besteden aan andere commerciële voorzieningen, zoals horeca en dienstverlening. Zowel de huidige winkelgebieden, maar ook ontwikkelgebieden', zoals het stationsgebied van Heerhugowaard, spelen een rol. De nieuwe visie heeft als doel bij te dragen aan een sterke winkelstructuur. Het biedt kaders én kansen en benoemt prioriteiten. Dit helpt ondernemers, ontwikkelaars en vastgoedeigenaren om keuzes te maken, bijvoorbeeld op welke manier zij investeren in hun onderneming.

Samen

Beide gemeenten gaan de visie maken samen met ondernemers. Op 6 november was er een bustour met hen, ambtenaren van beide gemeenten en een extern adviesbureau langs de verschillende winkelgebieden. Sterkten en zwakten zijn daarbij in beeld gebracht. Begin volgend jaar volgen nog een tweetal bijeenkomsten. Doel is om in het voorjaar van 2020 de visie aan de twee gemeenteraden aan te bieden.

foto plus fotobijschrift

OPENING HANGAR INNOVFOAM OP BREEKLAND

Met een druk op de rode knop startte burgemeester Leontien Kompier de promotiefilm van InnoVfoam in het nieuwe Research & Development Center op Breekland. En daarmee was deze 'hangar'officieel geopend. Kompier gaf aan dat ze trots is dat InnoVfoam gevestigd is in Langedijk. ,,Een toonaangevend bedrijf met een bijzonder specialisme: blusschuimsystemen. Gevestigd op Breekland en met een groot bereik in Europa. De innovatie van InnoVfoam straalt ook uit naar bedrijvenpark Breekland. Wij hopen meer ondernemers zoals InnoVfoam aan te trekken, want daarmee kunnen wij ons als bedrijvenpark onderscheiden."

START LOKALE VISIE WERKLOCATIES

Heerhugowaard en Langedijk zijn onlangs gestart met het opstellen van een lokale Visie Werklocaties. Dit levert de gemeenten straks een goed afwegingskader op om initiatieven vanuit de markt te toetsen en biedt tevens een handvat voor ondernemers. De gemeenten willen er zo voor zorgen dat 'het juiste bedrijf op de juiste plek' terechtkomt.

Deze zomer heeft Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord het initiatief genomen om in drie regio's in Noord-Holland Noord de toekomstbestendigheid van de werklocaties te onderzoeken. De werklocaties worden onder andere geanalyseerd op het gebied van werkgelegenheid, marktwaarde, innovatiekracht en duurzaamheid. Deze analyse vormt voor de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard de basis voor een lokale Visie Werklocaties. Vanuit deze visie worden de kansen en beperkingen in kaart gebracht rondom functiemenging, transformatie en herstructurering. Ook wordt geïnventariseerd op welke punten de bedrijventerreinen zich van elkaar onderscheiden (met name Breekland en De Vaandel), zodat de juiste bedrijven op de juiste plek terechtkomen. Het is de bedoeling dat de visie voor de zomer van 2020 ter vaststelling wordt aangeboden aan beide gemeenteraden.

invoegen foto

Afbeelding
Meer berichten