Logo regioalkmaarmagazine.nl
Freek de Miranda
Freek de Miranda

Bregman Bedrijfsmakelaardij: visie en resultaat

Bregman Bedrijfsmakelaardij is een kleine, professionele en ambitieuze all- round bedrijfsmakelaardij. Met het deskundige en gedreven vierkoppige team bedienen ze de commerciële vastgoedmarkt. Eigenaar Freek de Miranda (1968): 'Bij ons kunt u terecht voor alle vraagstukken op het gebied van het gebruik en de exploitatie van zakelijk vastgoed.'

De Miranda is naast eigenaar van Bregman zelf ook bedrijfsmakelaar en taxateur. Met Bregman Bedrijfsmakelaardij is hij actief in drie deelmarkten: de markt voor bedrijfshallen, de kantorenmarkt en de markt voor winkels. Die vergen op dit moment per categorie een eigen benadering.

Vastgoedmarkten

Bedrijfshallen
De markt voor bedrijfshallen is goed te noemen volgens De Miranda. ,,De economie is een aantal jaren op rij erg gegroeid. In Noord-Holland, boven het Noordzeekanaal, zijn productiebedrijven - de maakindustrie - relatief oververtegenwoordigd." Dat leidt tot schaarste aan goede bedrijfshallen. De prijzen zijn gestegen doordat het aanbod is verschraald. ,,De meeste bedrijventerreinen zitten ramvol. Ook nu het uitgeven van grond door gemeenten weer op gang is nadat dit jaren heeft stilgelegen", signaleert De Miranda.

Kantoren
De kantorenmarkt is redelijk tot goed in de visie van De Miranda. De kwestie is dat het product 'kantoor' sneller veroudert dan een bedrijfshal. ,,In veel kantoren zitten allerlei installaties die door de tijd worden ingehaald en de uitstraling van veel kantoorpanden raakt verouderd," zegt De Miranda daarover. ,,Veranderde werkprocessen en automatisering hebben geleid tot minder oppervlaktegebruik. Nu is per medewerker gemiddeld tien vierkante meter nodig." Dat leidt grofweg tot twee soorten kantoorpanden. Een moderne versie die men wil en een verouderde die veel minder in trek is. Er staan dus veel kantoorpanden leeg en toch ervaren zoekers krapte. ,,De goede kantoren zitten vol. Tot 200 m2 gaat het nog wel. 2.000 m2 is heel lastig", aldus De Miranda.

Winkels
Op de markt voor winkelpanden lopen conjunctuur en structuur door elkaar heen. Pijnpunt één is internet: de clicks verdrijven de bricks. ,,Dat doet de retailers echt pijn." Pijnpunt twee is de overbewinkeling. ,,Tien tot vijf jaar geleden zagen we dat er formules agressief in de markt werden gezet. Dat is echt een probleem, want die expansie werkt nu tegen ze. Winkels transformeren naar woningen is moeilijker dan met kantoren. De winkelmarkt heeft een geleidelijke saneringsronde nodig, een zachte landing."

Duurzaamheid
De rol van duurzaamheid bij vastgoed is belangrijk erkent De Miranda. ,,We moeten met ons allen de afspraken uit de nationale en internationale klimaatakkoorden nakomen. De bebouwde omgeving is goed voor een significante belasting van onze leefwereld. Daar ligt een opgave om die te verduurzamen." Daarbij zijn twee partijen leidend: de overheid en de financiers. De overheid heeft verschillende regels opgelegd. Zo moet vanaf 01-01-20123 ieder kantoor minimaal een C-label hebben. ,,Dat lijkt ver weg", waarschuwt De Miranda, ,,maar het is dichterbij dan we ons realiseren. Een huurcontract heeft vaak een looptijd van vijf jaar. Als je daar nu aan begint, dan zit je zo in 2024." Banken zijn ook heel actief bezig om hun vastgoedportefeuilles te verduurzamen. Die willen alleen nog duurzaam vastgoed in hun portefeuilles. De andere panden zijn slecht financierbaar en dalen in daardoor in waarde. ,,Voor ons als taxateurs van commercieel vastgoed ligt hier een taak om inzichtelijk te maken hoe we die kantoren kunnen upgraden naar een C-label." Daarnaast is de vastgoedbranche zelf zich ook bewust van de ontwikkelingen op milieugebied en vraagt bijvoorbeeld bij monde van de ROZ ook 'maatregelen'. ,,We zien dat huurcontracten steeds meer met een green-lease-constructie worden gesloten. Daar is onze creativiteit nodig. Er gebeurt ontzettend veel op dit vlak. We leven wat dat betreft in een interessante periode. We staan voor enorme uitdagingen."

Financiering
Los van alle maatschappelijke ontwikkelingen wil De Miranda potentiële kopers van commercieel vastgoed op het hart drukken dat ze in een vroeg stadium focussen op de financiering. ,,Partijen, inclusief de banken, richten zich pas op het laatste moment op de taxatie. Houd rekening met de doorlooptijden, inclusief die van de taxateur. Begin vroegtijdig."

Bregman Bedrijfsmakelaardij o.g.
Keesomstraat 6A
1821 BS Alkmaar
T: 072-515 65 64
I: www.bregmanbedrijfsmakelaardij.nl

Afbeelding
Meer berichten