Logo regioalkmaarmagazine.nl
De helft van de winkeliers heeft geen afspraken kunnen maken over opschorting van de huur tijdens de coronacrisis.
De helft van de winkeliers heeft geen afspraken kunnen maken over opschorting van de huur tijdens de coronacrisis. ((Foto: aangeleverd))

Helft winkeliers heeft geen afspraken over huur tijdens coronacrisis

De helft van de winkeliers heeft geen afspraken kunnen maken over opschorting van de huur tijdens de coronacrisis. De winkeliers die wel afspraken maakten, hebben vooral een (gedeeltelijke) opschorting gekregen over de maanden april en mei. Over kwijtscheldingen zijn er vrijwel geen afspraken gemaakt.

Winkeliers geven aan dat opschorting slechts een tijdelijke oplossing is en dat er afspraken gemaakt dienen te worden over korting of kwijtschelding. Dit meldt Detailhandel Nederland na uitvraag bij de achterban.  Retailers vinden dat de pijn van deze enorm diepe crisis moet worden verdeeld.

Stroef

Bijna alle winkeliers hebben contact gehad of gezocht met de verhuurder om een regeling te bespreken. Er wordt wel heel vaak melding gemaakt van een verstoorde communicatie. Onderhandelingen lopen veelal uitermate stroef en vaak is er geen sprake van een gesprek of onderhandeling. Bij sommige grote internationale verhuurders is het moeilijk om überhaupt met elkaar in dialoog te gaan.

Kloppend hart

Door het gebrek aan afspraken komt alle pijn terecht bij de Nederlandse winkeliers die op dit moment vechten om hun hoofd boven water te houden. De winkeliers vormen het kloppende hart van dorpen en steden. Ze bieden werkgelegenheid aan zo’n 800.000 mensen in Nederland. Bron:WijNoordholland.

Afbeelding
Meer berichten