Logo regioalkmaarmagazine.nl
Guido de Wit.
Guido de Wit. (Foto: aangeleverd)

Advocaat Guido de Wit: 'Bedrijven varen op woeste zee, het is wachten op SOS-alerts'

In iets meer dan vijf jaar zette Guido de Wit zijn advocatenkantoor stevig in de markt en inmiddels wordt hij gezien als de juridische specialist voor ondernemers in onze regio en daarbuiten. Met zijn credo ‘adviseur als het kan, advocaat als het moet’ loodst hij ondernemers langs de lastigste klippen, zowel binnen als buiten de rechtszaal. Logisch dat we juist bij hem eens aanklopten om de gemoedstoestand te polsen van ons bedrijfsleven in deze barre tijden.

De coronacrisis lijkt onze economie hard te raken. Ligt de focus momenteel al helemaal op insolventiezaken? ,,We hebben inderdaad al vrij snel twee faillissementszaken op ons bordje gekregen en ik vrees dat dat er wel meer gaan worden. Bedrijven varen op woeste zee, het is wachten op SOS-alerts’, aldus Guido de Wit. ,,Toch zie ik ook bedrijven die weinig tot geen last hebben of zelfs beter draaien. Het beeld is dubbel. Dit is een heel rare crisis die met niets te vergelijken is.’’

In een keer de knop om

Zo zit je nog ergens onbekommerd een hapje te eten en zo zit je middenin een intelligente lockdown. ,,Dat was inderdaad een rare gewaarwording’’, blikt Guido de Wit terug. ,,Op zaterdag waren we nog te gast in ons favoriete restaurant, zondagavond moest alle deuren abrupt dicht. Daarmee werd mijn eerdere gevoel bevestigd dat dit onze maatschappij weleens flink kan gaan ontwrichten. De snelheid waarmee in een keer de knop omging en alles per direct dicht moest, heeft wel bijgedragen aan de schok die bedrijven hebben ervaren. Als ik voorzichtig een eerste balans zou mogen opmaken , dan zie ik dat ons regionale bedrijfsleven heel weerbaar is. Ik zie dat relaties van ons anticiperen en kansen zien, bijvoorbeeld door een machine te kopen om mondkapjes mee te produceren. Er zijn bedrijven die het gewoon drukker hebben en meer geld aan het verdienen zijn dan anders. Dat heeft te maken met de branche, maar tevens met ondernemerschap en creativiteit. Daarnaast zie ik natuurlijk de branches die het zwaar hebben, zoals de horeca, detailhandel en het toerisme. Het is zeker niet vreemd dat onze eerste twee faillissementszaken uit die hoek komen. Ik maak me zorgen over de impact op langere termijn. De werkloosheid zal stijgen en de vermindering van de besteding zal ons allemaal raken. Daarom moet volgens mij de grote klap nog komen.’’

Wat valt je verder op?

In de dagelijkse praktijk ervaart Guido de Wit dat hij en zijn team momenteel meer de advocaat zijn dan de adviseur. ,,Dat komt door ons curatorschap, dan ligt daar al snel het accent op. Maar bedrijven weten ons eveneens te vinden als ze advies nodig hebben. Niet om te helpen bij hun NOW-aanvraag. Het gaat meer om vragen als: ‘waar zitten mijn risico’s’ en ‘wat moet ik doen richting de bank, mijn afnemers en leveranciers’? Dat komt nu wel meer op ons pad. En wat in elke crisistijd meteen zichtbaar is, zijn de doorstartactiviteiten. Dus bedrijven die juist willen kopen in deze markt, bijvoorbeeld om vanwege extra drukte hun eigen capaciteit uit te breiden. Normale fusies en overnames zijn voor het grootste deel stilgevallen onder het mom van ‘ik blijf even op mijn geld zitten’. Maar daar komt wel alweer wat dynamiek in terug.’’

De overheid biedt heel nadrukkelijk het bedrijfsleven de helpende hand. Wat zie je daar van terug? ,,Ik geef onze regering een compliment voor een groot deel van het beleid. De meeste keuzes zijn, met de kennis van dat moment, juist geweest en werden goed gestut door ondersteuningspakketten. Daardoor zijn de bestedingen op niveau gebleven. Onze staatsschuld is dusdanig klein dat we ons dat kunnen veroorloven. Laat onverlet dat een deel van de horeca blijvend zal wegvallen en de toeristische sector een behoorlijke krimp te verwerken krijgt. En als exportland, want dat zijn we nu eenmaal, voelen we straks de krimp van landen om ons heen. De echte crisis moet nog komen, als de steunmaatregelen wegvallen. Door de vouchers, uitgestelde ontslagen en het domino-effect daarvan. Het voelt nog niet zo, maar dat gaat gebeuren. Je hoort bij de rechtbank dat het aantal faillissementen toeneemt, weliswaar nog niet explodeert, maar wel dreigt. Of de voorspellingen uitkomen, moeten we zien. Er gaat hoe dan ook nog wel wat gebeuren. En dan zal ons insolventiewerk flink toenemen. Wat in dat kader nog interessant is om te noemen, is de nieuwe Wet homologatie onderhands akkoord, kortweg WHOA. De wet moet nog wel door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Als dat gebeurt, dan zal ons insolventiewerk voor een deel verschuiven van het als curator afwikkelen van faillissementen naar het voor de klant onderhandelen over akkoorden. Het biedt ondernemers die nu in de knel komen te zitten meer perspectief en hoop op continuering van hun bedrijf. Want deze nieuwe wet vergroot de mogelijkheden om een faillissement af te wenden en dat zou in deze situatie goed nieuws zijn.’’

Darwinisme

Volgens Guido de Wit maakt het coronavirus ons als rijke westerlingen duidelijk dat er geen zekerheden bestaan. ,,We willen controle voelen. Corona maakt bescheiden en toont ons de grenzen van onze eigen maakbaarheid en de spin of control van de mensheid. Onze welvaart is naar een ongekende hoogte gestegen tot in de bovenste verdieping van de Maslow-piramide. Noem het een verzadiging. We worden nu collectief even teruggezet. Is dat heel erg? Ik weet het niet. Ik heb er geen moeite mee. Natuurlijk zal er bij sommigen nu meteen het idee opkomen dat ik als advocaat, met een bovenmodaal inkomen, makkelijk praten heb. Geloof me ik weet wat zakelijk knokken is en ook in onze branche gaan klappen vallen. Het is juist nu een kracht van ondernemers om met die realiteit om te gaan en alle risico’s voor lief te nemen, een droom achterna te gaan of een doel te verwezenlijken. Die ondernemers laten zich niet door corona uit het veld slaan. Ik geloof in het Darwinisme. Dus de kracht hebben om je aan te passen en alsnog of met een andere invulling die droom toch te verwezenlijken. Voor mij is dat de kern van het ondernemerschap en daarom enorm inspirerend. Corona laat zien dat het goed mogelijk is om ons aan te passen. En dat is nodig om een andere kant op te gaan. Ja, dat zal ten koste gaan van een deel van onze economisch groei, maar ook zorgen voor nieuwe economische ontwikkelingen en ruimte scheppen om grote vraagstukken als milieu en klimaat aan te kunnen pakken. We zagen overal het effect op ons milieu toen er in landen een lockdown was en hoe snel de natuur terrein terugpakt. Het lijkt alsof we nu gedwongen worden om een aantal problemen echt handen en voeten te gaan geven.’’

Als ze nu als zichtbaar zijn, wat zijn dan de plussen en minnen van deze crisis?

,,Laat ik met het positieve beginnen en dat zijn de creativiteit, vechtlust en veerkracht. Binnen de grenzen van wat wel mag, zie je ondernemers op tal van manieren de draad weer oppakken. In de gesprekken die ik met mijn relaties heb gevoerd, merkte ik na de eerste belronde dat er veel was stilgevallen. Maar na een paar weken draaide veel business toch weer door, al is het naïef om daarmee te denken dat het allemaal wel los zal lopen. Het negatieve is de ongelofelijke mate van afhankelijkheid van China. Wereldleiders op globaal niveau hebben dat laten gebeuren. Dat vind ik bijzonder. Het zou mooi zijn als corona ons laat zien dat we als mens niet alleen maar vanuit economisch perspectief keuzes maken, ook meer vanuit het goede. Laat het een opmaat zijn naar een duurzamere en eerlijkere economie.’’

Afbeelding
Meer berichten