Logo regioalkmaarmagazine.nl
Wethouder Pieter Dijkman
Wethouder Pieter Dijkman (Foto: aangeleverd)

Alkmaarse wethouder Pieter Dijkman: 'Na het eerste noodverband nu alles inzetten om straks beter te worden’

Waar Alkmaar en haar regio zich begin dit jaar opmaakte om de vruchten te plukken van de economische meewind, maakte de coronacrisis daar een bruut einde aan. De gemeente Alkmaar twijfelde geen moment en trok meteen de portemonnee. In eerste instantie voor een noodfonds om de schade te repareren en vervolgens door over de brug te komen voor een stimuleringsfonds. Want ‘na het eerste noodverband moeten we juist nu alles inzetten om straks beter te worden’, aldus de Alkmaarse wethouder Pieter Dijkman.

De ondernemers en maatschappelijke instellingen in de stad worden hard getroffen door de effecten en maatregelen van het coronavirus. ,,Het kabinet heeft een omvangrijk pakket aan maatregelen genomen om ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen’’, opent Dijkman, die tevens voorzitter is van een speciaal kernteam dat Alkmaar heeft opgezet om de coronacrisis te lijf te gaan. ,,Maar ook binnen de gemeente kijken we naar hoe we ondernemers tegemoet kunnen komen. Daarvoor is al vrij snel besloten, met brede raadssteun, om een noodfonds beschikbaar te stellen van 10 miljoen euro. Hieruit financieren we maatregelen zoals belastingverlichting en- uitstel. Zo wordt onder meer de precariobelasting 2020 voor terrassen kwijtgescholden en de toeristenbelasting voor dit jaar niet geïnd. De 25 procent korting van de reclamebelasting voor alle Alkmaarse ondernemers valt hier eveneens binnen. En denk verder aan huurkortingen en tal van voorzieningen in de stad die nodig zijn voor het veilig handhaven van de RIVM-regels. Ik noem dit fase 1. Nu komen we, door het langzaam versoepelen van de maatregelen, in fase 2 terecht. Daarom willen we nu alvast voorsorteren op de vraag hoe wij de economie na de crisis weer zo snel mogelijk op gang kunnen krijgen.’’

Stimuleringsfonds

Vanuit die gedachte zet het college, wederom gesteund door de raad, meteen een flinke stap voorwaarts door nog eens 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen ten behoeve van een stimuleringsfonds. ,,We zitten in de ‘twilight zone’. Je hebt nog wel beperkingen, maar op termijn ga je terug naar normaal. Dat kan misschien nog best even duren, toch vinden we het verstandig om alvast na de denken over die toekomst. Dus het grijze gebied waarin we beland zijn, benutten om te investeren, zodat we straks grote stappen vooruit kunnen zetten. Daarvoor is dit stimuleringsfonds bedoeld. Daarbij gaat het overigens nadrukkelijk om investeringen die gericht zijn op het collectieve belang van onze gemeente. Dus op het herstel van het economisch en maatschappelijke leven wanneer de crisis op zijn einde is en het normale leven weer goed op gang komt. Dit stimuleringsfonds heeft als doel Alkmaar op een veilige manier weer toegankelijk en aantrekkelijk te krijgen. Hoe doen we dat dan? Door ondernemers te stimuleren om met ons mee te denken en met ideeën te komen die de stad weer open zetten, zonder dat het onbeheersbaar vol wordt. Dus passend bij ons huidige credo; houd het leuk, houd het veilig, houd het rustig. Binnen die lijnen zijn we op zoek naar impulsen om straten en pleinen extra aantrekkelijk te maken, zoals herinrichtingen, slimme voorzieningen, evenementen, campagnes voor toeristen die wel mogen en kunnen komen, zoals de binnenlandse toerist en die uit Schengenlanden. Er zijn verschillende denkrichtingen en om die te structureren, is een externe beoordelingscommissie samengesteld. Aan de hand van een kader gaat deze commissie straks de aanvragen coördineren en selecteren. Deze commissie bestaat uit mensen die een goede afspiegeling zijn van onze stad. Dus mensen van allerlei pluimage, sport, buurtwerk, cultuur, middenstand, bedrijfsleven, bankwezen et cetera. Zij brengen straks advies uit aan ons als college. Vergelijk het met een welstandsadvies; we nemen het over tenzij het een voorstel is waarvan het belang individueel is in plaats van collectief. ’’

Ondernemersfonds ‘avant la lettre’
Opmerkelijk en interessant is het als Dijkman het stimuleringsfonds een ondernemersfonds ‘avant la lettre’ noemt. ,,Ik weet dat dit een lang gekoesterde wens is. En ook als gemeente overwegen we een fonds op te zetten voor en, op langere termijn breed gedragen, door ondernemers. Laat dit stimuleringsfonds hier dan maar een opmaat voor zijn. We nemen het voortouw, mede vanuit de wetenschap dat hier bij ondernemers nu even geen geld voor is. Maar in de toekomst vast wel. Misschien is deze crisis juist wel een goede voedingsbodem om dit van de grond te krijgen. In beginsel vanuit de wens om de stad straks versneld uit het diepe te trekken en in een later stadium om Alkmaar extra cachet te geven. Een fonds waar dan alle Alkmaarse ondernemers aan bijdragen. Bijvoorbeeld door het te koppelen aan de OZB-belasting in de vorm van een opslag voor het Ondernemersfonds. Maar dat is toekomstmuziek en wat mij betreft te vroeg om hier nu al de contouren voor te bepalen. Laten we eerst maar eens kijken hoe dit stimuleringsfonds gestalte krijgt en hoe het in de praktijk gaat werken. Daar kunnen we in ieder geval meteen mee aan de slag.’’

Positief

Tot nu toe zijn de reacties op het stimuleringsfonds overwegend positief. ,,Ja dat klopt’’ beaamt Dijkman. ,,Al krijgen we natuurlijk wel signalen binnen dat men het bedrag wat aan de lage kant vindt. Dat mag natuurlijk. Maar laten we hier eerst maar eens mee beginnen. Dan kijken we wel hoe zich dit ontwikkelt, wat werkt en wat niet. Wat qua timing goed samenvalt, is dat er momenteel vanuit de ondernemersverenging een draagvlakonderzoek gaande is voor een ondernemersfonds. Daar is een bureau bij betrokken met veel ervaring op dit gebied, dat bovendien de rol vervult van technisch voorzitter van de beoordelingscommissie van het stimuleringsfonds. Naar de toekomst kijkend, kan het handig zijn dat deze sporen parallel lopen. Het zou een zachte overgang kunnen geven van stimuleringsfonds naar ondernemersfonds. Maar dan kijk ik wel wat jaren vooruit. Voor mijn gevoel zou dat medio 2021/2022 reëel zijn. Dan kan de rol als treasurer van de gemeente overgaan naar een onafhankelijke stichting die deze gelden dan beheert. Nogmaals, dat is toekomstmuziek, maar wel een serieuze en interessante denklijn.’’

Regionale samenwerking stimuleren

Waar deze crisis eveneens een positief effect op heeft, is de onderlinge samenwerking tussen de gemeentebesturen. ,,Ik spreek de regiowethouders zeer regelmatig en we stemmen veel zaken met elkaar af. Het is mooi om te zien dat initiatieven van elkaar worden overnemen. Zo is ons stimuleringsfonds weer een voorbeeld voor andere. We gebruiken deze crisis om als regio straks sterker uit de strijd te komen. Dat kan ons extra kracht geven. Je ziet momenteel rond gemeenten tal van programma’s ontstaan. Het zou geweldig zijn als onze regio dat ook kan bewerkstelligen. Dat kan namelijk een impuls zijn voor het kunnen aantrekken van tal van Europese subsidies. De crisis gebruiken als opstap om de regionale samenwerking te intensiveren. Het lijkt me een mooie afsluiter...’’

Afbeelding
Meer berichten