Logo regioalkmaarmagazine.nl
(Foto: )

Nieuwe visie op werklocaties voor Dijk en Waard

Voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard werken de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard aan een visie Werklocaties. Voor een gezonde, robuuste en duurzame economische ontwikkeling moeten beide gemeenten beschikken over een diverse portefeuille werklocaties.

Er komen de komende jaren immers grote sociaaleconomische trends op onze werklocaties af, zoals duurzaamheid en de energietransitie, druk vanuit woningbehoefte, groei van bestaande en nieuwe bedrijven, de omschakeling naar circulaire economie, automatiseringen en robotisering, reshoring en natuurlijk de coronacrisis. De werklocaties moeten toekomstbestendig zijn en op veel van deze trends in kunnen spelen. Op de ene werklocatie moeten daarvoor meer stappen gezet worden dan op de andere. Naast de genoemde trends en ontwikkelingen zijn er ook veel ontwikkelingen in de pijplijn voor beide gemeenten, zoals de ontwikkeling en profilering van bedrijventerreinen De Vaandel en Breekland, het uitvoeren van het Masterplan voor het Stationsgebied, de bestuurlijke fusie tussen beide gemeenten, de vaststelling van een retailvisie, et cetera.

Wat vooraf ging
In de zomer van 2019 heeft het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Nood voor heel dit gebied (3 regio’s en 198 gemeenten) een inventarisatie verricht naar de toekomstbestendigheid van alle werklocaties in dit gebied. Alle werklocaties zijn geanalyseerd op onder andere werkgelegenheid, marktwaarde, innovatiekracht en duurzaamheid.

In deze lokale visie een verdiepingsonderzoek gedaan voor de werklocaties van Dijk & Waard. Het biedt een afwegingskader voor nieuwe initiatieven, het geeft inzicht in perspectief (een handvat aan initiatiefnemers). En het gaat in op de kansen en beperkingen vastleggen rondom functiemenging, transformatie en herstructurering op de verschillende werklocaties. Ook gaat het in op het onderscheidend vermogen tussen bedrijventerreinen (Breekland - De Vaandel). Daarbij de zorg dat de juiste bedrijven op de juist plek blijven en/of terecht komen. In de visie zit een generiek uitvoeringsagenda en in de bijlagen een uitvoeringsagenda per werklocatie. De visie Werklocaties geeft de richting aan voor de werklocaties: waar staan onze werklocaties in 2030? En hoe realiseren we deze visie de komende tien jaar?

Participatie voor besluitvorming
Ook deze visie is met een participatie-traject met ondernemers tot stand gekomen. In het eerst genoemde traject zijn Stec-adviseurs al in overleg geweest met het bedrijfsleven. Op 3 februari 2020 heeft een bijeenkomst met vijftig ondernemers plaatsgevonden. Maar door corona is deze dit voorjaar anders gelopen. In september is een inloopavond gehouden. De verwachting is dat de visie en uitvoeringsagenda in de commissies en gemeenteraden van november van beide gemeenten worden besproken en vastgesteld. Alles met doel om de economie voor de komende tijd zo goed mogelijk te ondersteunen. Overleg met het bedrijfsleven is daarbij uitgangspunt.

Afbeelding
Meer berichten