Logo regioalkmaarmagazine.nl
Voor minder mobiele inwoners is het van belang dat voorzieningen dichtbij beschikbaar zijn
Voor minder mobiele inwoners is het van belang dat voorzieningen dichtbij beschikbaar zijn (Foto: )

Langedijk en Heerhugowaard werken gezamenlijk aan retailvisie

Langedijk en Heerhugowaard worden samen één gemeente en zullen per 1 januari 2022 bestuurlijk fuseren naar de gemeente Dijk en Waard. Heerhugowaard heeft geen lokaal detailhandels- of retailbeleid, en die van Langedijk is inmiddels (deels) verouderd. Wel is er detailhandelsbeleid voor de regio Alkmaar, opgesteld in 2017, dat als kader dient voor een op te stellen retailvisie Dijk en Waard. Daarbij spelen er diverse ontwikkelingen in de nieuwe gemeente die vragen om afstemming en keuzes, zoals (grootschalige) woningbouwontwikkelingen en de herontwikkeling van het Stationsgebied Heerhugowaard.

De afgelopen tijd is gewerkt aan een concept retailvisie die mede tot stand is gekomen met input van ondernemers. In november 2019 is een bustour georganiseerd met een kleine groep ondernemers. In februari 2020 gevolgd door een gezamenlijke bijeenkomst en in juni tweemaal een bijeenkomst via zoom om het uitvoeringsprogramma met de ondernemers te bespreken. Tijdens de bijeenkomsten bleek een groot besef van de noodzaak tot ingrijpen en ook bereidheid daarbij onderling samen te werken.

Winkelaanbod is te groot
In het algemeen is het beeld dat Langedijk Heerhugowaard een te groot winkelaanbod hebben. Steekwoorden voor het toekomstig beleid zijn daarom: clusteren, kwalitatief versterken bestaande centra, zorgvuldig omgaan met initiatieven en waar nodig transformeren naar maatschappelijke of niet-publieksfuncties. Corona maakt ook dat de problemen in de retail groter zijn geworden en de urgentie van beleid en samenwerking dus ook groter is. Met dit overaanbod staat de gemeente voor een reductieopgave voor detailhandel. Om deze reductieopgave vorm te geven moeten er keuzes gemaakt worden. Enerzijds door zeer voorzichtig om te gaan met nieuwe (grootschalige) initiatieven, met name buiten de structuur. Anderzijds ook door verborgen plancapaciteit op ongewenste plekken te saneren, door de bestemming detailhandel er af te halen wanneer deze mogelijkheid zich voor doet.

Retailplatform
Een retailplatform kan de samenwerking in en tussen winkelgebieden versterken, met als uiteindelijke doel te komen tot toekomstbestendige centrumgebieden. Er zijn grote en blijvende problemen in de retail, die niet gemakkelijk op te lossen zijn, alle partijen raken en die van alle partijen een bijdrage vraagt. Niets doen is geen optie: dan gaat eigenbelang de boventoon voeren. Samenwerking tussen alle belanghebbenden in centrumgebieden (ondernemers, eigenaren, inwoners en gemeente) leidt tot sterkere centrumgebieden. In een uitvoeringsprogramma zullen de belangrijkste acties opgenomen worden waarbij steeds een probleemeigenaar/voortrekker wordt aangegeven. De gemeente faciliteert de samenwerking waar nodig.

De retailvisie Dijk en Waard wordt in oktober in beide colleges van B&W besproken. In november buigen beide gemeenteraden zich erover.

Afbeelding
Meer berichten