Ondernemend Alkmaar: “Wij zorgen er samen voor dat het Ondernemersfonds een succes wordt!”

Algemeen
Rob Niele, Leo den Brok, Lars Cramer en Max Visser, in gesprek.
Rob Niele, Leo den Brok, Lars Cramer en Max Visser, in gesprek. (Foto: Ed van de Pol)

Sinds vorig jaar hebben alle ondernemers in de regio Alkmaar de beschikking over het Ondernemersfonds. Als overkoepelende ondernemersvereniging helpt Ondernemend Alkmaar de ondernemersverenigingen en haar leden om het geld waar zij recht op hebben, te besteden op de manier waarop ze dat willen besteden. Dit, en de complexe uitdagingen waar ondernemers voor staan, zijn ook aanleiding voor een nieuwe koersbepaling van Ondernemend Alkmaar. 

Van hoogwaardige beveiligingsoplossingen voor bedrijventerreinen tot fleurige bloembakken in de winkelstraat: alle ondernemers in de regio Alkmaar kunnen gebruik maken van het Ondernemersfonds. Dit fonds, dat sinds 1 januari 2022 beschikbaar is, zorgt ervoor dat er structureel geld is voor collectieve ondernemersinitiatieven die bijdragen aan het vestigingsklimaat in de regio Alkmaar. Als overkoepelende ondernemersvereniging heeft Ondernemend Alkmaar zowel in het creëren van het draagvlak als in het realiseren van het fonds een belangrijke rol gespeeld. Waar 2022 als opstartjaar heeft gefungeerd, is het nu tijd voor de volgende fase. Leo den Brok, voorzitter van Ondernemend Alkmaar: “Ondernemend Alkmaar constateert dat veel ondernemers blij zijn dat het Ondernemersfonds er is, maar we zien ook dat nog niet iedereen de juiste weg vindt om het fonds aan te spreken. Het aanjagen van initiatieven bij de ondernemersverenigingen is daarom momenteel een belangrijke uitvoerende taak van Ondernemend Alkmaar.” Max Visser, secretaris van Ondernemend Alkmaar: “Als leden niet met ideeën komen, blijft het geld liggen. Terwijl het geld van en voor de ondernemers is. Dat is zonde!” 

We zien dat nog niet iedereen de juiste weg vindt om het fonds aan te spreken.

Ideeën  

De ondernemersverenigingen zijn de coördinatoren van de zogenaamde trekkingsrechtgebieden. Max: “Gemeente Alkmaar is opgedeeld in 13 trekkingsrechtgebieden. Dit gebied strekt van Koedijk tot en met Graft-De Rijp. Deze trekkingsrechtgebieden zijn samengesteld op basis van een bepaalde eenvormigheid.” Leo: “De coördinatoren moeten ervoor zorgen dat hun leden met ideeën komen. Zodat deze ondernemers het geld waar zij recht op hebben, kunnen besteden op de manier waarop zij dat willen. Onder de voorwaarden die het Ondernemersfonds gesteld heeft.” Leo benadrukt de onafhankelijke positie van Ondernemend Alkmaar. “Wij spelen geen rol in de toekenning van het geld: wij faciliteren, informeren en brengen organisaties samen. Wij helpen de ondernemersverenigingen om het geld waar zij recht op hebben – en zelf opgebracht hebben - te besteden zoals het bestuur van de ondernemingsverenigingen en hun leden dat wenselijk achten. Het fonds biedt ondernemers in de regio Alkmaar de mogelijkheden om het geld direct in de haarvaten van hun belangen te besteden.” Dat die belangen niet eensluidend zijn, is evident. “Een trekkingsrechtgebied als Boekelermeer zal allicht een andere interesse hebben om het geld te besteden dan het winkelcentrum Hoefplan. Dat is ook waarom het Ondernemingsfonds zo belangrijk is. Zodat de ondernemers zelf kunnen bepalen hoe dat geld wordt besteed. Aan de leden van de ondernemersverenigingen de taak om met ideeën te komen”, legt Leo uit. 

Uniek 

Ondernemend Alkmaar heeft zich ten doel gesteld om ervoor te zorgen dat het Ondernemersfonds een succes wordt. Tegelijkertijd blijft de ondernemersvereniging een belangenbehartiger voor alle ondernemers van Alkmaar. Dat kan alleen, meer dan nu het geval is, door samen te werken met de bewoners, de overheid en de. Om die rol optimaal te kunnen vervullen heeft de ondernemingsvereniging een belangrijke professionaliseringsslag gemaakt. De benoeming van Rob Niele als directeur van Ondernemend Alkmaar is een belangrijke toevoeging van organisatorische aard. Leo: “Het is onze taak om ervoor te zorgen dat het Ondernemersfonds een succes wordt. Met de benoeming van Rob als directeur, kunnen we er ook voor zorgen dat we dat gaan realiseren.” Rob: “We zijn er trots op dat we erin zijn geslaagd, om iedere ondernemer – van Koedijk tot Graft-De Rijp hebben bewogen om een bijdrage te leveren aan het Ondernemersfonds. Dat is niet alleen uniek, maar ook van essentieel belang. Want alleen met dat draagvlak krijg je akkoord van de gemeente.” 

Het is nu van belang dat die bedragen ook worden uitgekeerd aan goede ideeën en dat er geen gebieden achterblijven.

Max: “We zitten momenteel in een volgende fase. Het is nu van belang dat die bedragen ook worden uitgekeerd aan goede ideeën en dat er geen gebieden achterblijven. Leo: “Dat is precies waar wij een rol in kunnen spelen. Als je als ondernemer zoekende bent, dan adviseren wij: bel Rob. Hij kan je in contact brengen met andere ondernemers en trekkingsrechtgebieden die een fase verder zijn en die je kunnen ondersteunen om aanvragen bij de stichting zo succesvol mogelijk te laten verlopen.” 

Nieuw elan 

Er is binnen Ondernemend Alkmaar ook hard gewerkt aan het vaststellen van een nieuwe koers en het aantrekken van de jongere generatie ondernemers. Rob: “We hebben kritisch naar onze eigen organisatie gekeken. Met de uitdagingen waar onze ondernemers - en dus ook wij - voor staan, is het de hoogste tijd voor een ondernemersvereniging met nieuw elan. De uitdagingen waar we met z’n allen voor staan zijn zo complex, dat je de samenwerking moet opzoeken. Dan is het ontzettend belangrijk dat je voor al die vraagstukken één aanspreekpunt hebt, waar je terecht kunt. Die vragen kan beantwoorden, de weg kan wijzen en kan verbinden. Niet alleen met de ondernemers onderling, maar ook met de andere twee partijen binnen de drie-eenheid: het onderwijs en de overheid.”  

Leo verwoordt de nieuwe koers van Ondernemend Alkmaar als volgt: “We hebben drie kernwaarden geformuleerd: daadkracht, verbindend en samen. Op basis daarvan vormen we ons beleid. Tegelijkertijd vraagt deze tijd om een nieuwe kijk op leiderschap. Dus zijn we op zoek naar meer diversiteit in onze vereniging. Er waait echt een nieuwe, krachtige wind.” Sinds kort hebben twee vertegenwoordigers van de jongere generatie, adviseur Max Visser en ondernemer Lars Cramer, zitting in de ondernemersvereniging. “Als ondernemer voel ik de uitdaging als het gaat om zaken als mobiliteit of het aantrekken van talent”, zegt Lars. “Ik wil graag iets doen voor deze stad en via mijn inzet als penningmeester bij Ondernemend Alkmaar draag ik daar graag een steentje aan bij.”

We zijn op zoek naar meer diversiteit in onze vereniging. Er waait echt een nieuwe, krachtige wind.

Regio Alkmaar speelt een heel belangrijke en centrale rol in de regio Noord-Holland Noord. Rob: “De energietransitie, de transitie naar een circulaire economie, de bedrijfshuisvesting, de mobiliteit, het behoud van talent voor de regio: het zijn vraagstukken die een individuele onderneming overstijgen. Het aantrekken van de geldstromen die nodig zijn – en dan gaat het over honderden miljoenen – dat vraagt om een buitengewoon sterke partner als verbinder tussen ondernemers, overheden en kennisinstellingen. De meest kansrijke lobby komt voort uit deze drie-eenheid. Dat vereist van Ondernemend Alkmaar dat we er met elkaar voor zorgen dat we de komende jaren een superprofessionele partner in deze samenwerking vormen!”

Lars Kramer
Leo den Brok.
Rob Niele, directeur van het Ondernemersfonds.
Max Visser
Afbeelding
Meer dynamiek op Alkmaars huizenmarkt Nieuws 18 jul., 09:05
Afbeelding
Lindegrachtconcerten weer ouderwets op Lindegracht Uitgaan 13 jul., 19:34
Afbeelding
Aanvraag subsidie erfgoed wordt makkelijker Cultuur 13 jul., 19:33
Afbeelding
Bibi Foodstore: één grote schatkamer vol lekkers Nieuws 13 jul., 19:32
Afbeelding
Klimmen naar een high end openluchtmuseum Nieuws 29 jun., 14:49
Afbeelding
Match2Work verbindt onderwijs en praktijk Nieuws 29 jun., 14:46
Afbeelding
'Na 18 jaar tijd om stokje over te dragen' Nieuws 29 jun., 14:45
Afbeelding
Overdie Groep: 'het schoolvoorbeeld van duurzaamheid' Duurzaamheid 27 jun., 12:21
Afbeelding
Bespaar-Adviseur B.V.: regisseur van beste duurzaamheidsoplossingen Duurzaamheid 27 jun., 12:14
Afbeelding
PrachtstadClub op inspiratiereis naar historisch hart van Vlaanderen Nieuws 27 jun., 12:11
Afbeelding
Strategisch Event van Huis van het Werk voor werkgevers en HR-professionals Zakelijk 27 jun., 12:00
Afbeelding
Unieke bijzondere ervaring bij Hortus Alkmaar met collega's en relaties Partnerbijdrage 27 jun., 11:53
Afbeelding
Zo draagt de sociale kringloopketen RataPlan bij aan duurzaamheid: “Tweedehands is hip" Duurzaamheid 27 jun., 11:39

Lees nu de laatste editie van jouw lokale Nieuwsblad

Meest gelezen