Logo regioalkmaarmagazine.nl

Gemeente Langedijk ontwikkelt nieuwe economische visie

  Nieuws

De gemeente Langedijk is samen met vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen dit voorjaar gestart met de actualisatie van de economische visie en het opstellen van een nieuw concreet uitvoeringsprogramma.

Vorig jaar werd in het reguliere bestuurlijk overleg tussen de gemeente en de ondernemers van de Bedrijfskring Langedijk en de algemene Ondernemersvereniging Langedijk gezamenlijk geconstateerd dat het opportuun zou zijn om de economische visie van de gemeente Langedijk (2011) te actualiseren. De economie is immers de afgelopen zeven jaar sterk gewijzigd. Zo neemt de economische groei weer toe, wordt het belang van duurzaamheid en de circulaire economie steeds groter en is de arbeidsmarkt sterk gewijzigd (het aantal zzp’ers is bijvoorbeeld sterk toegenomen). Deze en andere ontwikkelingen stellen alle partijen voor nieuwe uitdagingen.

In maart 2018 startte de gemeente de aanbestedingsprocedure. Vier bureaus waren hiervoor uitgenodigd. Inmiddels heeft het ‘kernteam economische zaken’ van de gemeente samen met vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen een bureau geselecteerd: Bureau Buiten uit Utrecht. Dit adviesbureau gaat onder andere een interviewronde houden met ondernemers en een brede sessie met belanghebbenden organiseren. Het doel is om eind 2018 / begin 2019 een nieuwe, inspirerende visie met een nieuw uitvoeringsprogramma te hebben voor de periode 2019 - 2029.

Afbeelding
Meer berichten