Logo regioalkmaarmagazine.nl

De Mossel vrijgegeven voor lange-zware-voertuigen (LZV)

  Nieuws

Mede dankzij inzet van mede-bestuurslid Cees de Waard is het mogelijk dat industrieterrein De Mossel ook be(t)reden kan worden door LZV’s. De Waard Transport rijdt sinds enige jaren met Lange Zware Voertuigen. Sinds 1 januari 2013 mag er een LZV over vrijgegeven routes rijden.

De LZV mag alleen op wegen rijden die zijn vrijgegeven door de Rijksdienst voor het Wegverkeer; dit zijn in ieder geval alle auto(snel)wegen, belangrijke doorgaande routes en bedrijventerreinen die zijn vrijgegeven.

Aan het gebruik van een LZV zijn beperkingen opgelegd. Zo mag een LZV, buiten de autosnelweg, alleen op een vooraf vastgestelde route rijden en mag er niet gereden worden bij mist en extreme weersomstandigheden. LZV’s mogen geen overwegen kruisen waarover treinen sneller dan 40 km/h rijden en woonerven en ‘zone 30'-gebieden zijn ook taboe. Voor LZV’s geldt een algeheel inhaalverbod en de chauffeur heeft een extra rijopleiding nodig. De vrachtwagencombinaties moeten onder meer:

  • voorzien zijn van een spiegeluitrusting conform de nieuwste Europese bepalingen;
  • beschikken over geavanceerde remsystemen: ABS en EBS
  • beschikken over een aslastmeetsysteem;
  • voorzien zijn van een bord op de achterzijde met daarop een contour van de combinatie en een vermelding van de lengte in meters of de aanduiding ‘Pas op extra lang voertuig’.
 

Afbeelding
Meer berichten