Logo regioalkmaarmagazine.nl

Ondernemer Frans J.N. Kramer spreekt zich uit over Langedijk: 'We moeten vooruit kijken'

  Nieuws

In de Sociale Winkel vond onlangs een nieuw evenement plaats: Aan Tafel Met.. waarbij oud-burgemeester Jan Hoekema in gesprek ging met ondernemer Frans Kramer, van Koninklijke Vezet. Tijdens het gesprek hield Frans Kramer een pleidooi voor het gezamenlijk oplossen van regionale vraagstukken.

Algemeen bekend is, dat Kramer een groot voorstander is van gemeentelijk fuseren en een ambtelijk samengaan met Heerhugowaard slechts een geldverslindende eerste stap vindt. Kramer: ,,De bestuurlijke situatie in ons land is veranderd door allerlei invloeden, bijvoorbeeld de sociale media en mobiliteit, waardoor gemeentegrenzen voor burgers en bedrijven eigenlijk niet meer bestaan. Natuurlijk wil ook Langedijk greep houden op lokale ontwikkelingen, dat begrijp ik. Maar tegelijkertijd zie ik dat in de Langedijker gemeenschap een aantal ontwikkelingen niet plaatsvindt omdat krachten niet gebundeld worden! Zo ontstaat bijvoorbeeld de kans dat wij binnenkort te horen krijgen 10.000 woningen in onze regio te moeten bouwen omdat Amsterdam dat niet meer aankan. Krachtenbundeling is ongelooflijk belangrijk: voor een beter sociaal beleid, voor verbetering van de infrastructuur, voor het uitvoeren van nieuw eigen beleid, voor het in stand houden van sociale voorzieningen, voor het behoud van vitale dorpskernen, voor de economische dynamiek met groeiende werkgelegenheid en voor verbetering van lokale voorziening zoals bijvoorbeeld voor Oudkarspel dat afgesneden is door de N504 van de rest van Langedijk!”

Eigen identiteit

Kramer is dus voor een gezamenlijk oplossen van deze regionale vraagstukken, is niet bang dat daardoor de eigen identiteit van Langedijk, Alkmaar of Heerhugowaard verloren gaat. ,,Ik koester juist de eigen identiteit, het blauwgroene karakter en de open ruimtes van Langedijk, maar wil je die handhaven dan zal fusie de oplossing moeten zijn om geen ongewenste taken van buitenaf opgelegd te krijgen. Dus gecoördineerd en onder eigen regie invulling geven aan de lokale en regionale woningbouwopgave. Wij moeten zelf richting kunnen geven, op eigen kracht en niet afwachtend!” Over een tunnel onder de N504 door is hij zeer duidelijk: ,,Deze is voor Langedijk zeer belangrijk, het is vreemd dat in Heerhugowaard een prachtige tunnel wordt aangelegd bij het station voor 12 miljoen om het gebied er omheen te kunnen ontwikkelen en Langedijk geen geld bij elkaar kan krijgen van provincie en omliggende gemeenten omdat die tunnel onder de N504 wel 40 miljoen zou moeten kosten. Daar klopt niets van! Met die tunnel is Oudkarspel beter bereikbaar, neemt de (verkeers-)veiligheid toe, zijn er geen vrachtwagens in de dorpskernen, kan er woningbouw omheen plaatsvinden, en de doorvaarbaarheid kan worden gerealiseerd. De N242 staat weer in elke spits vast, de vrachtauto’s van de bedrijven hopen zich daar op. We moeten geld kunnen besteden, maar met een lege portemonnee moet je bij bijvoorbeeld Connexxion en bij Gedeputeerde Staten niet aankomen. Wij hebben een uitgewerkt plan voor een prima busnetwerk van Alkmaar tot Langedijk naar Warmenhuizen en naar de kust. De medewerkers van Koninklijke Vezet hebben een snelle bereikbaarheid van ons bedrijf hard nodig. Vezet is bereid daar financieel binnen grenzen aan bij te dragen.”

Eensgezindheid

Over de ontwikkeling van het mooie gebied achter de Broekerveiling met haar eilanden en natuurschoon zegt Kramer: ,,Ik droom ervan om een buitenmuseum te verbinden met ons binnenmuseum, daar kunnen we samen een plan voor ontwikkelen. Maar het mag niet zo zijn dat alleen de nostalgie daar een rol bij speelt: vroeger kende Langedijk veel armoede, vandaar wellicht de Langedijker eensgezindheid en maatschappelijke cohesie. Maar we moeten wel vooruit kijken, niet meer onze nostalgie romantiseren. Samen dus met omliggende gemeenten en de provincie aan de slag voor ons aller Langedijk. Er is geen andere weg.”

Afbeelding
Meer berichten