Logo regioalkmaarmagazine.nl

Busines cases Big Data regio Alkmaar

  Nieuws

‘Een enormekennisboost voor de regio’?

Breinstein en Trainee.nl. zijn twee initiatieven waarmee jonge opgeleide mensen op gebied van HBO en WO in drie verschillende studierichtingen een traineeship wordt geboden. Die traineeships hebben betrekking op Informatiemanagement, Informatiebeveiliging én Business Analytics & Data Science.

Voor wat betreft het traineeship Business Analytics &Data Science werkt trainee.nlsamen met Data Science Alkmaar. Directeur Ivo Weel: ,,Organisatiesbeschikken vandaag de dag over veel waardevolle informatie die betrekkingheeft op hun klanten, burgers, dienstverlening of producten. Wij zien dat hetvoor organisaties steeds belangrijker wordt deze data (big data) om te zettenin kennis en inzichten. Veel van deze informatie blijft tot op heden vaakonbenut. Zonde, want het analyseren van deze data zorgt voor inzicht,efficiëntie, kostenbesparing en een betere dienstverlening. Echter ishet geen kwestie van 'plug and play' en specialisten op dit gebied zijnschaars. Hier komen wij om de hoek kijken met onze dienstverlening. Wij leidendeze 'specialisten' namelijk zelf op. Naast het volgen van de opleidingpakken trainees dit soort vraagstukken bij opdrachtgevers op,zelfstandig of als onderdeel van een bestaand team. Opdrachtgevers zijn(lokale) overheden van gemeenten tot ministeries envan verzekeraar tot multinational. Het opleidingsprogramma voor onzetrainees Business Analytics & Data Science komt voort uit onzesuccesvolle samenwerking met Data Science Alkmaar. Zeker omdat de VUzijn intrede heeft gemaakt in Noord-Holland en onsdaarmee toegang geeft tot de kennis die een universiteit met zichmeebrengt. Waar wij bijzonder blij mee zijn, is het feit dat middels despin-off Data Science Alkmaar de regio een enorme kennisboost heef gekregen ophet gebied van data science en de bekendheid daarvan. Bedrijven pakken hetook gretig aan en daarmee zien wij tevens de komst van datalabs enandere mooie nieuwe initiatieven ontstaan waarbinnen kennis wordtgedeeld.’’


‘Aan de wieg staan van het talent van de toekomst’

Marie-José van den Kommer is ondernemer in drie bedrijven: Catch your talent, het instituut voor sales talent, Racktime, een field marketing bedrijf en Urdsolutions dat marketing platformen biedt. Wat al die drie bedrijven gemeenschappelijk hebben, is dat ze werken op het gebied van marketing & sales.

,,Wij helpen eigenlijk A-merken omhun sales een boost te geven. Data is voor ons heel belangrijk, maar volgensmij is dat voor heel veel bedrijven belangrijk. Data is het nieuwe goud. Wijverzamelen onbewust en bewust heel veel data. Nu zijn wij aan het kijken hoekun je die data echt omzetten in kennis, in informatie. Maar ook hoe kun je inde toekomst verdienmodellen bouwen op basis van data. Data Science Alkmaarheeft ons daar eigenlijk de ogen geopend. Die hebben de eerste aanzet gegevenvan ‘joh kijk eens naar de toekomst’. Je verzamelt heel wat data. Die hebbenwat proof of concepts met ons gemaakt om te laten zien hoe data in de toekomstde basis eigenlijk kan zijn van onze organisaties. Door de samenwerking metData Science Alkmaar kun je ook kennis delen tussen bedrijven in de regio. Ikdenk dat iedereen met soortgelijke vraagstukken worstelt. De een is daar verdermee, de ander heeft al wat dingen uitgeprobeerd. Data Science Alkmaar zie ikwel als een soort verbinding tussen die kennis, tussen de bedrijven, maar ooknatuurlijk kennis toevoegen vanuit een wetenschappelijk perspectief. Ja en zijzitten aan de wieg van het talent van de toekomst. Dus dat is voor ons ook weleen motivatie om uiteindelijk goede mensen binnen je organisatie te krijgen ophet gebied van data.’’

‘Een prachtige proeftuin om te experimenteren met technologieën’

Ravo is van oorsprong een Alkmaars familiebedrijf dat inmiddels onderdeel uitmaakt van de environmental solutions groep van de firma Fayat, een groot internationaal Frans familiebedrijf.

,,Als je ons bekijkt op de wereldmarkt,dan zijn wij echt een A-merk en een wereldspeler in ons segment’’, zegt OccoKoedijker, directielid bij Rabo Fayat groep. ,,Europa, Midden-Oosten, en metname Noord-Amerika zijn inmiddels onze grote afzetmarkten. Wij maken 50 jaarveegmachines, daar zijn wij heel goed in. Maar de uitdaging zit ‘m in detechnologische ontwikkelingen in combinatie met de maatschappelijke enpolitieke groen-agenda’s die er op dit moment zijn. Je moet je voorstellen;wereldwijd rijden er zo’n 4.000 RAVO-veegmachines rond en die worden in denabije toekomst uitgerust met een soort mobiel meetstation. Die verzamelen danallerlei data, naast de veegperformance, de trillingen, geluid, de locatie, hebje o.a. ook de luchtkwaliteit, luchtvochtigheid, fijnstof, temperatuur, etcetera. Dat genereert een enorme hoeveelheid data. We hebben dankzij Data ScienceAlkmaar en de VU nu een mooi platform om die data tot een proof of concept teontwikkelen. Op deze manier reduceren we onze risico’s en het is tevens eenprachtige proeftuin om te experimenteren met technologieën die ons anders echtheel veel investeringen zouden vergen. We zijn aan het ontdekken wat big dataen data gedreven innovatie voor ons betekenen. En daarom zoeken we nadrukkelijkde samenwerking op met de wetenschap, VU, met onderwijs, In Holland, en met DataScience Alkmaar. Niet in de laatste plaats om kennis te delen en het aanwezigetalenten in de regio te ontwikkelen en te behouden.’’

Afbeelding
Meer berichten