Logo regioalkmaarmagazine.nl

Herontwikkeling Stationsgebied Heerhugowaard

  Nieuws

Modern ov-knooppunt in de maak

Eind oktober is bij de provincie een subsidie aangevraagd van 5,7 miljoen euro voor een betere bereikbaarheid van het station en het verbeteren van de openbare ruimte. Binnenkort start de bouw van zestig appartementen bij De Krul, de fietsbrug over de N242. Een andere combinatie van ontwikkelaars heeft plannen voor een woontoren pal naast het station. En er zijn meer plannen om van het gebied een modern ov-knooppunt te maken. ‘We hebben het economisch tij mee en de plannen zijn goed’, zegt projectwethouder Monique Stam-De Nijs. ‘We zijn er klaar voor.’

De provincie Noord-Holland heeft een programma voor ov-knooppunten dat voorziet in woningen, kantoren, winkels, voorzieningen en scholen in de directe nabijheid van een station. Wethouder Stam-De Nijs: ,,Wij hebben als gemeente dezelfde agenda en dus een gemeenschappelijk belang.’’ Ter stimulering van de ontwikkeling van ov-knooppunten heeft de provincie een nieuwe subsidiepot waar ruim 17 miljoen euro in zit. Daar heeft de gemeente nu dus een subsidieaanvraag voor ingediend. ,,Die subsidie is nadrukkelijk niet voor de tunnel onder het spoor’’, zegt de wethouder. ,,Dat hoeft ook niet, want het geld dat daarvoor nodig is heeft de raad al gereserveerd.’’

Zaancorridor

Zij wijst ook op de gezamenlijke belangen van de gemeenten die samenwerken op de Zaancorridor, de spoorlijn van Amsterdam naar Heerhugowaard die onderdeel is van het provincieprogramma voor ov-knooppunten. ,,Door tegelijkertijd te werken aan de woningbouwopgave uit dat programma en de bereikbaarheid slaan we twee vliegen in één klap.’’

Participatie

Burgerparticipatie staat tegenwoordig hoog op de politieke agenda. In het Stationsgebied praat de gemeente al drie jaar met ondernemers, schoolbesturen en maatschappelijke organisaties zoals de fietsersbond en reizigersorganisatie Rover over de herontwikkeling van het stationsgebied en de kansen van het gebied. En natuurlijk met ProRail, de Nederlandse Spoorwegen en de provincie Noord-Holland. Monique Stam-De Nijs: ,,We hebben twee klankbordgroepen die beide positief zijn over de ontwikkeling van het gebied.’’

Toerisme

Een modern ov-knooppunt biedt ook kansen voor het toerisme. ,,Wij zoeken daarbij nadrukkelijk aansluiting bij onze buurgemeente Langedijk’’, zegt de wethouder. ,,Dat heeft met het Oosterdelgebied en de Broekerveiling twee trekpleisters. Heerhugowaard heeft met Middenwaard een van de grootste overdekte winkelcentra van Nederland. We hebben dit jaar al een paar proefweekenden gehad met een bootverbinding van Heerhugowaard naar Langedijk. Dat was dan gekoppeld aan evenementen hier en in Langedijk. We gaan nu kijken of en zo ja hoe we dat volgende jaar kunnen voortzetten.’’

Monique Stam-De Nijs realiseert zich dat de ontwikkeling van het stationsgebied niet van vandaag op morgen gerealiseerd kan worden. ,,Maar als ik kijk naar de belangstelling van allerlei partijen voor dit gebied, de politieke consensus in de raad dan kijk ik de toekomst met vertrouwen tegemoet.’’

fotobijschriften

Wethouder Monique Stam-De Nijs op het Stationsplein (Stationsgebied HHW 1.jpg)

Impressie woontoren ontwikkelaar P. Komen (impressie woontoren ontwikkelaar P. Komen.jpg)

Impressie Oogcentrum Noord-Holland (artist impression oogcentrum.jpg)

Nieuwsbericht

kop

34 duizend zonnepanelen in Zonnepark De Vaandel

Elektriciteit voor 2250 huishoudens leveren de 34 duizend zonnepanelen per jaar. Op 25 oktober opende wethouder Monique Stam (Duurzaamheid) het Zonnepark De Vaandel. ,,Ik ben er trots op dat we naast windenergie en een energienet nu ook een zonnepark hebben. Het zonnepark is ontwikkeld door Ecorus, een ontwikkelaar van zonne-energieprojecten. Met de duurzaam opgewekte stroom wordt een CO2-reductie van 5000 ton bereikt en dat past prima bij de ambitie van de gemeente om in 2030 CO2-neutraal te zijn.’’

Het zonnepark is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Participatiefonds Duurzame Economie van de provincie Noord-Holland.

fotobijschrift

Foto: Held Drone-Service

Afbeelding
Meer berichten