Logo regioalkmaarmagazine.nl

‘Herontwikkeling bedrijfspanden biedt uitkomst voor krappe woningmarkt’

  Nieuws

De vastgoedmarkt in de regio Alkmaar is volop in beweging. Er wordt flink geïnvesteerd in nieuwe bedrijfspanden. Maar waar op de ene locatie nieuwbouw verrijst, blijft vaak op een andere plek bedrijfsonroerend leeg achter. Sander Caldenhoven van Kuijs Reinder Kakes ziet dat herontwikkeling en transformatie van die panden en locaties uitkomst kan bieden voor woningmarkt, die momenteel zwaar onder druk staat.

,,Er zit op dit moment een enorme drive op de gehele vastgoedmarkt’’, opent Caldenhove, makelaar commercieel vastgoed bij Kuijs Reinder Kakes in Alkmaar. ,,Bedrijven groeien en zijn op zoek naar uitbreidingslocaties met een voorkeur voor nieuwbouw. Dat proces wordt aangejaagd door beleggers die graag willen investeren en banken die bereid zijn om te financieren. Dat maakt meer mogelijk en dus gebeurt er ook veel. Zo zie je dat beleggers, die uit zijn op een gemêleerde portefeuille, zich op de particuliere woningmarkt begeven. Al met al ontstaat er een situatie waarin het voor mensen steeds moeilijker wordt om een betaalbare woning te vinden, zowel in het koop- als huursegment. Uit onze afgelopen kwartaalrapportage ‘Sprekende Cijfers’ blijkt bijvoorbeeld dat er een vijfde minder woningen te koop staat in Nederland en dat het aantal woningverkopen is afgenomen met circa 10 procent. Mede daardoor denken we dat herontwikkeling en transformatie van voormalige bedrijfspanden een interessante optie is om de druk op de huizenmarkt te verlichten. Ik heb net het pand van Post NL aan de Hertog Aalbrechtweg in Alkmaar-Noord aangekocht voor een relatie van ons. Dat is 5.800 vierkante meter grondoppervlak. Het is aangekocht om te ontwikkelen. Post NL huurt nog tot 2020 en dan komt er een plan op tafel voor herontwikkeling naar woningbouw. En zo zijn er meer locaties in de regio die hier interessant voor zijn.’’

Sparren
De woningmakelaars van Kuijs Reinder Kakes zitten dus met enige regelmaat met hun BOG-collega’s te sparren over mogelijkheden die er op deze manier ontstaan. ,,Dat klopt’’, beaamt Caldenhove. ,,We kijken met een bepaald oog naar projecten en verwerken de mogelijke opties in ons advies aan de opdrachtgever. We brengen alles in kaart, kijken naar de huidige functie, maar ook naar  alternatief hergebruik en herontwikkeling. We communiceren dat niet in de markt, want we willen niet zitten op de stoel van de ontwikkelaar. Iedereen krijgt gelijke kansen wat ons betreft. Maar ik zei al, er liggen veel mogelijkheden en kansen. Of dat overal procedurematig ook kan worden geregeld, is een vraag, maar wellicht dat de urgentie het proces wat kan versnellen, met uiteraard oog voor alle zorgvuldigheid die daarbij nodig is. Het moet organisch gaan, mag bewegen naar links en rechts, maar op die manier moeten we zoeken en schakelen, want de vraag en noodzaak zijn echt groot.’’

Rogier van der Weijdestraat
Een aantal van dit soort ontwikkelingen is al gaande in de stad. Zo worden er op dit moment in het voormalige kantoorpand van het Kadaster aan de Rogier van der Weijdestraat 84 huurappartementen gerealiseerd door projectontwikkelaar Segesta en in de oude Sociale Verzekeringsbank komen eveneens woningen. Aan de Kooimeerlaan in het voormalige bedrijfspand van Dintra gaan appartementen gerealiseerd worden. Ook aan de Helderseweg, waar voorheen Shurgard was gevestigd komen koopappartementen onder de naam CityView.

,,Het gaat duidelijk om locaties die door de jaren heen steeds meer door woningen zijn omringd. De bedrijvigheid verplaatst zich of verdwijnt, zoals recent het grote kantoorpand van de Holland Media Combinatie in de Oudorperpolder. Dat biedt volop mogelijkheden en in het laatstgenoemde geval is daar de gemeente Alkmaar ingesprongen. Maar ook de oude bioscoop De Harmonie is daar een prachtig voorbeeld van. Kuijs Reinder Kakes heeft de verkoop begeleid en daar worden nu 12 stadwoningen gebouwd. Een grote ontwikkeling kan nog worden de Kanaalkade, wat een mix zal worden van industrie, wonen en leisure. Kansarme gebieden worden door verandering van de omstandigheden en markt weer kansrijk. Dat brengt de vraag met zich mee. We volgen het op de voet.’’

Advieswerk en taxatie
Wat Caldenhove opvalt, is dat het accent van zijn werk steeds meer komt te liggen op advieswerk en taxaties. ,,We doen inderdaad beduidend meer dan alleen deals sluiten. We kunnen op alle fronten zakelijke partijen bijstaan met hun vraagstukken. En dat gebeurt niet alleen meer op basis van een fee die is gekoppeld aan de koop- of verkoop van een object, maar steeds vaker op basis van een uurtarief. Zeker als we iemand bijstaan met een vraagstuk of project. Onze rol als traditionele bedrijfsmakelaar is uitgebreid met advisering en planvorming. De tijden van zomaar iets in de markt zetten en wachten tot de telefoon gaat, die zijn verleden tijd. Meedenken in plannen, vanuit kennis en expertise, en luisteren naar de wensen van de opdrachtgever en kijken naar wat er wel en niet kan. In dat kader hebben we als regionale organisatie veel steun aan ons partnerschap binnen het landelijke netwerk Dynamis. Dat is een landelijke samenwerking van vergelijkbare makelaarsketens. Daardoor kunnen we makkelijk schakelen met 40 kantoren door heel Nederland. Onze werkwijze is uniform. We hebben lokale kennis, regionale kantoren en een landelijk netwerk. En dat levert ook andere voordelen op. Zo zijn er diverse vakgroepen binnen Dynamis waarbinnen we informatie en kennis met elkaar delen. Als nummer 1 makelaar in Noord zijn we daarmee de partij die alle huisvestingsvragen kan beantwoorden en begeleiden.’’

www.krk.nl

Afbeelding
Meer berichten