Logo regioalkmaarmagazine.nl
(Foto: Norbert Reijngoud)

Bedrijfskring Heerhugowaard zet vol in op toekomst

  Ondernemen in Heerhugowaard

Ongeacht hoe goed een onderneming gerund wordt, is het succes veelal mede afhankelijk van enkele randvoorwaarden. De Bedrijfskring Heerhugowaard heeft zich de afgelopen jaren succesvol ingespannen voor een sterker ondernemersklimaat in de regio, snelle en fijne afstemming met lokale overheden en optimale fysieke en digitale bereikbaarheid.

Om leden nog beter te ondersteunen wordt daar nu nog een extra pijler aan toegevoegd. De Bedrijfskring Heerhugowaard is samen met het onderwijs en de gemeente het project 'Heerhugowaard maakt werk door verbinding' gestart. Een project waarbij leerlingen in een vroegtijdig stadium bekend raken met de beroepen én bedrijven in en om Heerhugowaard.

Vraag en aanbod beter matchen
Joost Baljé, bestuurslid en zelf ondernemer in Heerhugowaard legt uit: ,,Heerhugowaard kent veel succesvolle en kansrijke organisaties. Vele van hen hebben te maken met een uitdagende arbeidsmarkt. Er zijn organisaties die simpelweg een tekort aan medewerkers hebben en er zijn organisaties die veranderen waardoor de vraag naar een ander type medewerker ontstaat. Gezien de hoeveelheid inwoners en leerlingen in onze regio, is het eigenlijk vreemd dat vraag en aanbod elkaar onvoldoende vinden. Dagelijks staat de A9 in de file top 10 van Nederland. Terwijl er prachtige beroepen en functies te vervullen zijn in de eigen regio!"

Op initiatief van de gemeente Heerhugowaard, het Horizon College en dus de Bedrijfskring is dit project opgestart. ,,Heel praktisch en vooral heel lokaal", legt Baljé uit. ,,Het project is gericht op praktisch resultaat. De gemeente faciliteert hierin, het onderwijs voert wensen van het bedrijfsleven door in de lessen en aangesloten ondernemers gaan actief met de jongens en meiden aan de slag om vroegtijdig inzage te geven in de functies en organisaties.''

Gastlessen op scholen
Zo kunnen mensen uit het bedrijfsleven gastlessen op de scholen verzorgen en tijdens de lessen wordt er geoefend met het schrijven van sollicitatie en motivatiebrieven. ,,Ondernemers gaan te allen tijde het gesprek aan om de kandidaat te laten oefenen met sollicitatiegesprekken. Indien er geen match is wordt de kandidaat niet op zichzelf teruggewezen maar zorgt de ondernemer voor een ander contact uit het lokale bedrijfsleven waarbij er een betere kans tot een match is. Allemaal praktische zaken om het bedrijfsleven en de leerlingen elkaar sneller en beter te leren kennen."

Werkzame toekomst
,,Maar we zien ook dat leerlingen nog veel eerder keuzes moeten maken over hun werkzame toekomst. Om een juiste keuze te maken is het goed als leerlingen weten wat er nodig is om welk beroep uit te kunnen oefenen. Daarom is het project Heerhugowaard On Stage aan dit project gehangen. Met Heerhugowaard On Stage maken VMBO-leerlingen in vroegtijdig stadium kennis met echte beroepsbeoefenaars en horen van hen wat er vakken en studies nodig zijn om het beroep goed uit te kunnen oefenen. Het helpt leerlingen ook om een bredere interesse te krijgen en te vernemen waar kansen liggen in de toekomst."

Het Heerhugowaard On Stage beroepenfeest wordt in november 2019 gehouden en zal via de Bedrijfskring Heerhugowaard naar de leden gecommuniceerd worden.

Afbeelding
Meer berichten