Logo regioalkmaarmagazine.nl
(Foto: )

Voorzitter BKL, Cornelis de Geus: 'Schaalvergroting noodzakelijker dan ooit'

Er staan boeiende en uitdagende tijden te wachten voor de Bedrijfskring Langedijk. De ambtelijke en later bestuurlijke fusie van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk, betekent dat de bedrijfskringen van diezelfde gemeenten elkaar nadrukkelijker moeten opzoeken. 'En dat is goed', zegt Cornelis de Geus, voorzitter van de Bedrijfskring Langedijk. 'Want alleen als onze belangenbehartiging goed georganiseerd, professioneler en daarmee sterker is, kunnen we echt wat betekenen voor onze leden. Schaalvergroting is noodzakelijker dan ooit.'

De tijd is er wat De Geus betreft meer dan rijp voor. ,,Zeker, het is twee voor twaalf. Economische ontwikkelingen gaan op dit moment zo enorm hard, dat je met een te versnipperd bedrijfsleven het risico loopt buitenspel te worden gezet. Daarom moeten we snel van een vereniging op basis van 'liefdewerk oud papier' overschakelen naar een professionele en slagvaardige organisatie die op een volwaardige en gelijkwaardige manier de belangen van ondernemers kan behartigen. Als we moeten wachten op de lokale overheden of de provincie, laten we kostbare tijd liggen. Dat kunnen we ons niet veroorloven. In dat kader juich ik de oprichting van Ondernemend Regio Alkmaar, kortweg O.R.A. enorm toe.''

De O.R.A. is vanaf begin dit jaar de organisatie van het bedrijfsleven in onze regio met een vertegenwoordiging van de Bedrijfskring Langedijk (BKL), Bedrijfskring Heerhugowaard (BKHHW) en Ondernemend Alkmaar (OA) in het bestuur. Het vervangt daarmee de Federatie Bedrijven Alkmaar.

Bedrijfsleven heeft het niet over grenzen
Vooruitlopend op de gemeentelijke fusie zijn de BKL en BKHHW verkennende gesprekken gestart met als doel de agenda's van beide organisaties zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. ,,De contacten zijn goed en de komende maanden gaan we structureel met elkaar om tafel om te kijken waar we elkaar nu en in de toekomst het beste kunnen vinden. Er ligt bijvoorbeeld een economische visie 2019-2029 van de gemeente Langedijk, maar die hebben wij als BKL nooit ondersteund. Daarom gaan we liever samen met de BKHHW en de nieuwe gemeente een nieuwe gezamenlijke visie opstellen met een uitvoeringsagenda die nodig is voor 'Langewaard', ik geef het beestje maar even een naam. Daar willen we onze energie insteken. Een eerste taakstelling is om voor 1 januari een helder gezamenlijk profiel op te stellen. We kunnen dan vandaaruit verder werken aan een agenda waar we de komende twee jaar al mee in gesprek en vooral aan de slag kunnen gaan, omdat de ambtelijke fusie dan al een feit is. Ik ben er bovendien een voorstander van ook met de gemeente Alkmaar te praten en economische zaken af te stemmen. Hier ligt een taakstelling voor O.R.A. Het bedrijfsleven heeft het immers niet over grenzen. We zijn een krachtige regio en hoe sterker de samenwerking, hoe beter dat voor ons allemaal is.''

Leeghwaterbrug
Als voorbeeld voor de positie die onze regio momenteel blijkbaar aan de provinciale onderhandelingstafel heeft, noemt De Geus het totaal ontspoorde renovatieproject van de Leegwaterbrug. ,,Zolang we nog te veel last hebben van neringnijd tussen de verschillende regio's ondermijnt dat onze kracht. Ik weet niet of het zo is, maar als ze in Haarlem het gevoel hebben dat we over elke grasspriet ruzie maken met elkaar, lopen ze makkelijk over ons heen. Neem de Leeghwaterbrug. Je kunt toch niet zeggen dat onze economische belangen hier heel serieus worden genomen. Oud-gedeputeerde Elisabeth Post beloofde ons eind vorig jaar op de 'koolkist' tijdens een ondernemersbijeenkomst nog dat alles voor 1 september zou zijn opgelost. Inmiddels heeft ze haar politieke carrière bij de provincie verruild voor een baan bij Transport en Logistiek Nederland, maar rijden we nog steeds met z'n allen in een file over één brugdek. Als die brug in Amsterdam, Haarlem of in de buurt van Schiphol had gelegen, was die al lang en breed klaar geweest. De schade van dit wanproject voor onze regionale economie loopt in de miljoenen. Daarom is de opstap naar één sterke regio die met één mond spreekt namens het collectieven bedrijfsleven van levensbelang voor onze toekomst en vitaliteit. Want een gebrek aan eensgezindheid, maakt ons kwetsbaar en zorgt bij de provincie voor een verminderde aandacht. Vanuit een positief perspectief bekeken, kun je ook zeggen dat we een prominente rol en taak kunnen hebben in het verleggen van de economische groei van onder het Noordzeekanaal naar de regio daarboven. Daarvoor is het van essentieel belang dat we door professionalisering en schaalvergroting onze slagkracht verhogen.''

www.bedrijfskringlangedijk.nl

Afbeelding
Meer berichten