Logo regioalkmaarmagazine.nl

Een snelgroeiende Regio verdient een stevige belangenbehartiger, en dat is ORA

Ondernemend Alkmaar (OA) heeft de krachten gebundeld met de Bedrijfskring Heerhugowaard (BKH) en de Bedrijfskring Langedijk (BKL) onder de naam Vereniging Ondernemend Regio Alkmaar (ORA), voorheen FBA. Het bestuur van ORA bestaat uit de voorzitters van de bedrijven verenigingen. BKH, Patricia Surendonk – BKL, Cornelis de Geus – OA, Rob Niele (Tevens voorzitter ORA)

Houdt daarmee Ondernemend Alkmaar op met bestaan? Integendeel, net als gedurende de afgelopen 15 jaar, pakt Vereniging Ondernemend Alkmaar, Alkmaarse belangenbehartiging stevig op. Ondernemend Alkmaar is, doordat zij nu een vereniging is, samengesteld uit leden. Er zijn nu 12 aangesloten bedrijvenverenigingen en bedrijven die niet op een bedrijventerrein of winkelcentrum zijn gevestigd kunnen nu zelf lid worden. Kennis wordt gedeeld en krachten worden gebundeld om de toekomst van Alkmaar als groeikern integraal mee te laten profiteren.

In Alkmaar komen 15.000 nieuwe woningen voor een groot deel op bestaande bedrijventerreinen. De 30.000 nieuwe bewoners hebben dan behoefte aan bereikbaarheid, onderwijs, zorg en werkgelegenheid. Overheden hebben met deze grote transitie waar we voorstaan behoefte aan overleg en afstemming met het bedrijfsleven. Ondernemend Alkmaar zal namens en in overleg met haar achterban maximaal adviseren ten aanzien van de vraagstukken welke actueel zijn en spelen in de nabije toekomst. met maatwerk als het om het eigen bedrijventerrein gaat. Speerpunten zijn:

  1. Algemene Belangenbehartiging (lobby, politiek, bestuurlijk, juridisch);
  2. Bereikbaarheid (binnen de eigen gemeente, maar ook digitale bereikbaarheid);
  3. Economisch Ondernemersklimaat (Ondernemersfonds, duurzaamheid, toerisme, detailhandel en horeca, grondpolitiek, vergunningen, Alkmaar op de kaart zetten);
  4. Woningbouw (voor nieuwe werkgelegenheid is het wonen in de omgeving van het werk een must);
  5. Onderwijs (met InHolland, de MBO's en VMBO's zijn vergaande contacten en samenwerkingen, het zijn de medewerkers van morgen).

Sommige onderdelen zijn al vergevorderd, andere vorderen stap voor stap of zijn een continu proces van beïnvloeding, samenwerking, 'government watching' en het juridisch toetsen van besluiten en plannen. Als ondernemers samen moeten we gehoord worden en aan zet blijven. Is dat binnen Alkmaar, dan pakt Ondernemend Alkmaar dat op, betreft het de Regio, dan bundelen de krachten zich in Vereniging ORA.

Vereniging ORA
Dit is de opvolger van de FBA (Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar en omstreken). ORA behartigt de belangen van onze Regionale ondernemers bij Holland Boven Amsterdam en de Provincie. Een snelgroeiende Regio verdient een stevige belangenbehartiger, en dat is ORA. Voor zaken binnen de eigen gemeentegrenzen blijven Ondernemend Alkmaar en de Bedrijfskringen Heerhugowaard (BKH) en Langedijk (BKL) eerste aanspreekpunten, Regionaal laten deze verenigingen de kracht van samenwerking zien in Vereniging ORA.

Stichting ORA
Naast de Vereniging ORA is er de Stichting ORA. Van deze Stichting is Gijs Schot voorzitter. Stichting ORA beheert deelnemingen als EPA (Energie Platform Alkmaar) en PCMA (Park- & Centrummanagement Alkmaar). Daarnaast richt Stichting ORA zich op de financiering van de drie aangesloten bedrijven verenigingen (BKL, BKH en OA) onder andere middels het onderhouden van contacten met ruim 150 regionale sponsors. De sponsor- en evenementen commissie draagt dan ook zorg voor. Sponsorbijdragen van ondernemingen die in Alkmaar zijn gevestigd, zijn in eerste instantie voor belangenbehartiging door Ondernemend Alkmaar en netwerken binnen de Gemeente Alkmaar bestemd. Sponsorbijdragen van ondernemingen die in Heerhugowaard of Langedijk zijn gevestigd, vloeien primair naar de BKH resp. BKL. Zo draagt elke sponsor bij aan de stem van ondernemers in uw eigen stad of dorp, maar ook aan de Regio.

En uiteraard zijn er de Netwerkbijeenkomsten als het geslaagde Ondernemend Regio Alkmaar Gala 2019 'De Waaghals' en de oergezellige ORA Golfdag (30 augustus). Meer netwerkbijeenkomsten volgen! En uiteraard kunt u via de site van uw eigen bedrijventerrein volgen wat er gemeentelijk speelt, en als het gaat om uw Regio, kijk dan op www.ondernemendregioalkmaar.nl. Dat laat zien hoe het hoort: Lokaal waar het Lokaal moet, Regionaal waar het Regionaal kan en moet.

Mede door al het werk van Frans Kramer en Gijs Schot middels een continue herhaling van hun duidelijke visie op de regio en tijdens de vele bijeenkomsten en lobbymomenten met bestuurders staat onze regio op de kaart en is de regio van krimpgebied naar groeikern aan het ombuigen met een buitengewoon goed ondernemers- en vestigingsklimaat. Daar stonden we voor, maar beter nog, daar gáán we voor.

Afbeelding
Meer berichten