Logo regioalkmaarmagazine.nl
(Foto: )

Bouwen, bouwen, bouwen

De titel van een vorige column was ook 'Bouwen, bouwen, bouwen' en dat geldt nog steeds. Toen werd gedoeld op huizen- en wegenbouw. In een periode waarin er mogelijkheden zijn om de infrastructuur en het huizentekort aan te pakken, moet daar alle aandacht naar uitgaan. Want voor je het weet, wordt van alles geblokkeerd door stikstofproblematieken en PFAS. En die problemen waren te voorzien, ook bij de partijen die regeren en vooruit moeten zien, net als ondernemers dat van nature doen. Ondernemers moeten wel. De loonzakjes moeten elke maand gevuld worden, of de orderportefeuille nu vol zit of niet.

Op die problematiek doelen we dit keer niet, wel op 'Bouwen, bouwen, bouwen' aan vertrouwen. Een kleine 15 jaar heeft Gijs Schot als voorzitter van Ondernemend Alkmaar met zijn ploeg geduwd en getrokken aan het inrichten van een structureel, op vertrouwen gebaseerd overleg met de ons omringende overheden. En daar heeft hij onlangs terecht het Ere-Insigne in Goud voor ontvangen, uit handen van Burgemeester Bruinooge, namens de Gemeente Alkmaar, dus namens bestuur, inwoners en ondernemers.

Het doel van Ondernemend Alkmaar is steeds gericht op samenwerking, inbreng van visies en expertises. Het 'verkiezingsprogramma' Welkom in de Regio Alkmaar dat rond de verkiezingen in 2018 aan alle fracties aangeboden werd, is goed te beschouwen als de uitgestoken hand van de 9.500 ondernemingen die Alkmaar volgens het CBS telt. Hand in hand stappen zetten op het gebied van wonen, werken, onderwijs, bereikbaarheid, techniek, innovatie, en duurzaamheid. Overheden willen 'duurzaamheid' bereiken. Dat kan met wat zonnepanelen op het Stadhuis. Of vanwege de historische status, kan dat daar misschien juist helemaal niet. Wel kunnen bedrijventerreinen als bijvoorbeeld De Boekelermeer, Beverkoog, Bergermeer of De Volger daar een rol in vervullen. En dat bleek, er is al plaats gemaakt voor 17.000 panelen. Uitvoering van duurzaamheid ligt dus vooral bij bedrijven. Kwestie van samen oppakken, in overleg.

Kentering
De overheid kan niet zonder de medewerking van ondernemingen en ondernemers, maar zocht die lang niet altijd. En daar lijkt, na al dat zaaien, toch wel een kentering plaats te vinden. De Gemeente Alkmaar ziet ook de expertise die de ondernemers in kunnen brengen. Waar vroeger een plan door de Raad werd vastgesteld en vervolgens over de partijen die het moesten doen werd uitgestort, nodigt de Gemeente nu steeds vaker Ondernemend Alkmaar met de aangesloten bedrijvenverenigingen uit om de plannen samen te ontwikkelen. Om samen te bouwen aan de toekomst, samen vooruit te zien.

Grotere rol
Dus bij de ontwikkeling van een Logistiek Ontkoppel Punt nodigt de Gemeente ons uit. En voor een gedegen en voor alle partijen goede oplossing om de duizenden zeer welkome fietsen een goed plekje in de Binnenstad te geven. Om bezoekers ook voldoende AED's en toiletgelegenheden te bieden. Daar worden plannen samen gemaakt. Hoe gaan we de Stadsdistributie schoner, sneller en duurzamer maken? Hoe laten we onderwijs beter aansluiten bij de eisen van de praktijk? Door het bedrijfsleven de school in te krijgen en de scholen de ondernemingen in. Inclusief leerkrachten, op HBO, MBO en VMBO-niveau. Ondernemers aan tafel met ambtenaren en bestuurders. En daar vervult Ondernemend Alkmaar een steeds grotere rol in.

Alleen troeven
Aanpak leegstand, dat moet toch echt vooral door ondernemers gebeuren. Zijn pandeigenaar en moeten investeren, erin geloven. Door samen goede randvoorwaarden voor een aantrekkelijk winkelgebied te bieden, kan dat. Sombere rapporten genoeg als leidraad voor politieke besluiten, maar dat werkt niet. En dus maken ondernemers samen met de Gemeente plannen om Alkmaar Binnenstad hèt Centrum van Noord-Holland te maken, ook voor de 30.000 nieuwe inwoners. Het Economisch Actieprogramma 2020-2024? De Gemeente nodigt Ondernemend Alkmaar uit om input te leveren. Top! Betere bereikbaarheid bereik je door ondernemers vanwege hun expertise als wegenbouwexperts, gebruikers (transporteurs) en ruimtelijke ontwikkelaars al in de voorfase uit te nodigen. Zo bestaat een pak kaarten uit alleen troeven.

Hoe simpel en logisch het ook lijkt, dat was het niet. Je zaait niet een paar zaadjes en er komt zo maar knolselderij uit voor alle erwtensoep deze winter, vraag maar aan Boer Ted. Belangenbehartiging is zaaien met een hele lange adem, geven, nemen en gunnen. En dat begint nu vruchten af te werpen. Door gezamenlijke resultaten kunnen de stad en de bedrijventerreinen opbloeien. Dan worden optimisme, ondernemerszin en samenwerking zichtbaar voor iedereen: inwoner, bestuur (van welke kleur de partij ook is) en ondernemers. En dan blijft Alkmaar de stad die nog vele jaren Ontzet(tend) gewaardeerd zal worden.

kader:


Sponsor worden

Ondernemen gaat om mensen, om ondernemende mensen. Sluit net als 160 andere ondernemers aan bij Ondernemend Alkmaar. Pak de voordelen van belangenbehartiging en vele netwerkmogelijkheden! Interessant? Mail bestuur@ondernemendalkmaar.nl

Afbeelding
Meer berichten