Logo regioalkmaarmagazine.nl

‘robotisering neemt grote vlucht’

  Nieuws

De robotisering van processen in de maakindustrie neemt een grote vlucht. Toch zijn nog lang niet alle productiebedrijven hier volop mee bezig. ‘Zeker op het gebied van kwaliteitscontrole door camera’s en robots is nog een flinke slag te slaan’, zegt René van der Wal van TEB Engineering uit Heerhugowaard.

TEB Engineering uit Heerhugowaard is al ruim 30 jaar actief als ingenieursbureau voor werktuigbouw, elektrotechniek en besturingstechniek. Het bedrijf heeft haar werkzaamheden verdeeld in drie businessunits: Technical Services, Industrial Projects en Special Products. De kern is toegevoegde waarde leveren vanuit de kennis en het technisch oplossend vermogen van de eigen medewerkers.

,,We werken voor zowel het bedrijfsleven, industriebreed, als de semi-overheid’’, opent René van der Wal. ,,We zien de laatste tijd een duidelijke toename van de handling van producten met robots en camerasystemen. We zijn niet sec een robotbedrijf, maar merken wel dat we deze opdrachten steeds vaker op ons bureau krijgen, mede dankzij Henk ten Kley, onze salesman die deuren opent. Wat ons daarbij opvalt, is dat er binnen producerende bedrijven op dit terrein nog heel wat te winnen valt. Zo worden kwaliteitscontroles nog vaak door operators uitgevoerd en dat maakt het kwetsbaar. Met cameracontrole en robots is een kwaliteitscontrolesysteem op te zetten dat reproduceerbaar en uniform is. Kwaliteitscontrole is dan een continu en identiek proces gebaseerd op betrouwbare, data-gestuurde informatie. Bovendien kunnen meetdata, door goede analyse, in de toekomst een bijdrage leveren en productiefouten juist helpen voorkomen. We hebben pas  zo’n systeem geïmplementeerd bij een grote industriële bakker. Het brood wordt met camera’s gescand en slechte producten worden met behulp van een robot uit de productie gehaald.’’

Eerlijk en oprecht
De opdrachtgevers van TEB Engineering komen uit heel Nederland en ook in onze regio weet men de weg naar TEB goed te vinden. ,,We zijn een gevestigde naam’’, zegt Annette Glas die samen met Gerard Slijkerman het directieteam vormt van TEB en al vanaf het prille begin bij het bureau betrokken is. De toegevoegde waarde van ons bedrijf is de kennis, ervaring en toewijding van de mensen die hier werken. Ons team bestaat uit 20 medewerkers, een goede mix van ervaring en jeugd en allen met de drive om oplossingen te verzinnen en te creëren. Het technisch oplossend vermogen van onze mensen is enorm groot. We roepen dat wel eens te weinig, maar dat zal wel onze nuchtere Noord-Hollandse grondslag zijn. Die nuchterheid heeft echter ook een positieve keerzijde. Onze klanten waarderen het juist zeer als we op die manier een vraagstelling beoordelen op haalbaarheid. Want een innovatieve oplossing moet economisch wel realistisch zijn. Eerlijk en oprecht, zo kent men TEB inmiddels.’’

Detachering
Waar TEB Industrial Projects vooral gericht is op het in huis realiseren van projecten in machinebouw, elektrotechniek en automatisering - van engineeringpakket tot turn-key geleverd systeem inclusief service en onderhoud – is TEB Technical Services toegespitst op het detacheren van TEB-personeel. Van der Wal: ,,We plaatsen regelmatig collega’s bij een opdrachtgever om van binnenuit een project optimaal te ondersteunen. Dat gebeurt als een bedrijf daarvoor zelf niet voldoende capaciteit heeft. We bieden zo ondersteuning op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouwkunde, machinebouw, procestechniek of industriële automatisering. Ook voor het inrichten van een consignatiedienst ter ondersteuning van een bedrijfsvoering, of een storings- of onderhoudsdienst. We zijn daarin veelzijdig en helpen bedrijven hun productieprocessen te optimaliseren op een manier die past bij deze tijd.’’

Kader:


TEB Engineering levert:

Afbeelding
Meer berichten